Упис деце у наше вртиће

К О Н К У Р С – за радну 2022/2023.


Процес уписа деце за радну 2022/2023.год. биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе.

Рокови:
Пријем захтева  и допуне документације – од 11.04. до 13.05.2022.год.
Прелиминарне листе – 06.06.2022.год.
Жалбени рок – од 06.06. до 15.06.2022.год.
Разматрање жалби – од 16.06 до 24.06.2022.год.


Портал еУправе је тренутно затворен, биће активиран првог дана почетка конкурса за упис деце.

Са расписивањем Конкурса за нову радну годину 2022/2023. годину, престају сви послови Комисије по захтевима за 2021/2022.

С поштовањем,
Централна уписна комисија

 

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Прелиминарне листе по Конкурсу за 2022/2023 можете видети од 06.06.2022. године од 08 часова овде на САЈТУ УСТАНОВЕ као и нешто касније током истог дана на улазним вратима вртића за који сте конкурисали (вртић који сте навели под редним бројем 1 у поднетом захтеву).
Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце од 06.06. до 15.06.2022.год.

 

ЖАЛБЕ

Жалбе можете поднети Комисији искључиво у електронској форми  на мејл komisija@11aprilnbgd.edu.rs попуњавањем обрасца:  ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ 11 АПРИЛ pdf

Форма и начин упућивања жалбе
Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ (захтева) – ЖАЛБА
Нпр: ( 42/ј-26-22– ЖАЛБА )

Садржај мејла:
У прилогу се налази формулар жалбе који треба скинути и ручно попунити. Попуњен формулар се затим прилаже у облику пдф документа у мејл. Тако послата жалба се штампа и прилаже уз Ваш предмет који се након тога поново разматра.


ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ 11 АПРИЛ pdf

Уз жалбу се може приложити и додатна документација која доказује неки посебан статус (нпр. самохрани родитељ,корисник новчане помоћи…) и то у виду скенираног једног или више докумената од прве до последње стране у једном ПДФ-у. Фотографија не сме бити замућена, а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.

Након поднете жалбе, стићи ће мејл са потврдом о примљеној жалби и деловодним бројем жалбе.

Одговори на жалбе биће ковертирани и могуће их је преузети у првоименованом вртићу из вашег захтева за упис детета, и то почев од 27.06.2022.

Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

 

НАКНАДНИ ЗАХТЕВИ
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 13.05.2022.године) третирају се као накнадни и  биће разматрани у ревизијама уписа током радне 2022/ 2023. године и решавани сходно смештајним капацитетима установе. Захтеве је могуће поднети искључиво преко портала еУправе.

Ревизија значи следеће:

У току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2022. године до следећег конкурса 2023. године. У том тренутку (пресек могућности тј. броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА ЗА НОВОУПИСАНУ ДЕЦУ

Склапање уговора за децу примљену по конкурсу ће се реализовати у периоду од 22.08. до 09.09.2022. у вртићу у којем су распоређени. За добијена или преиначена места по жалбама из Конкурса, потписивање уговора ће бити у периоду од 29.08. до 09.09.2022. године.

 

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијеница или потврда да нисмо успели да Вам нађемо место у нашим вртићима, издаје се на основу поднетог захтева из конкурса или накнадног захтева за пријем детета, искључиво уколико нисмо успели да обезбедимо место у траженом или неком од наших вртића!

ОДБИЈЕНИЦУ НЕ МОЖЕМО ИЗДАТИ У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА!

 1. ДЕТЕ ЈЕ ПРИМЉЕНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА ПО КОНКУРСУ ИЛИ ПО РЕВИЗИЈИ УПИСА
 2. ДЕТЕ ЈЕ ОД РАНИЈЕ УПИСАНО У НЕКИ ОД НАШИХ ВРТИЋА И ТРЕНУТНИ ЈЕ КОРИСНИК
 3. АДРЕСА СТАНОВАЊА ДЕТЕТА НИЈЕ НОВОБЕОГРАДСКА (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА)
 4. АДРЕСА СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА СЕ НЕ ПОДУДАРА СА АДРЕСОМ СТАНОВАЊА ДЕТЕТА (ПОНЕТИ СА СОБОМ ПРИЈАВУ АДРЕСЕ СТАНОВАЊА РОДИТЕЉА ИЛИ ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ)
 5. УКОЛИКО У ТРЕНУТКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ОДБИЈЕНИЦУ ИЛИ У ТРЕНУТКУ ДОЛАСКА РОДИТЕЉА ПО ИСТУ, ПРОВЕРОМ УТВРДИМО ДА ИМА МЕСТА У БИЛО КОМ НАШЕМ ВРТИЋУ ЗА ТРАЖЕНУ УЗРАСНУ КАТЕГОРИЈУ, РОДИТЕЉУ ЋЕ БИТИ ПОНУЂЕНО СЛОБОДНО МЕСТО.

 

ОДБИЈЕНИЦЕ ПО ЗАХТЕВИМА ИЗ КОНКУРСА

Пре прве ревизије у септембру 2022. предност у издавању одбијеница имаће они који су поднели захтев за упис у конкурсу за радну 2022/2023. а нису добили место у вртићу.

 

 ОДБИЈЕНИЦЕ ПО НАКНАДНИМ (ВАН КОНКУРСНИМ) ЗАХТЕВИМА

Добијање одбијеница по накнадним (ван конкурсним) захтевима биће могуће тек након прве ревизије у септембру 2022. односно после потписивања уговора новопримљене и анекса уговора деце која су већ у систему. Након тога ћемо утврдити број и структуру преосталих слободних места и у односу на то односићемо се по питању издавања одбијеница. Изузетно у случају да смо и пре прве ревизије сигурни да су места за тражени узраст попуњена издаћемо одбијеницу.

Захтев за одбијеницу се може поднети Комисији искључиво у електронској форми преко портала еУправе, ПОПУЊАВАЊЕМ одговарајућег формулара (линк: https://euprava.gov.rs/ ).

Након обраде вашег захтева кроз протокол еУправе, послаћемо Вам ТРАНЗИТНИ  деловодни број.

Уколико тражите одбијенице за више деце потребно је поднети захтев за свако дете понаособ.

РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДОБИЈЕНЕ ОДБИЈЕНИЦЕ ЈЕ МЕСЕЦ ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА.

ЊЕНО ДЕЈСТВО ПО ПИТАЊУ СУБВЕНЦИОНИСАНОГ БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРИВАТНОМ ВРТИЋУ МОГУЋЕ ЈЕ ОСТВАРИТИ У ПРВОМ СЛЕДЕЋЕМ КАЛЕНДАРСКОМ МЕСЕЦУ.

Одбијенице ћемо издавати сваког четвртка почев од 15.07.2022. у термину од 9 до 15 часова у улици Народних хероја 12а, канцеларија бр. 3, Централна уписна комисија.

*Приликом преузимања одбијенице потребно је код себе имати личну карту на увид, потврду пребивалишта детета, за родитеље очитане личне карте или потврде пребивалишта и транзитни деловодни број одбијенице додељен приликом обраде захтева на еуправи.

Све информације о издавању одбијеница биће благовремено постављене на сајту Установе: http://11aprilnbgd.edu.rs/upisdeceunasevrtice/

 

ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСКОВИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ – КОНКУРС 2022/2023.

 

 

МШ ЂУРЂЕВАК

МШ Б. ПЕКИЋ

МШ БАЛОНЧИЋИ

МШ ИЗВОРЧИЋ

МШ ЧАРОЛИЈА

МШ ЧУПЕРАК

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ-ДЕЦЕ-У-ВРТИЋ-БИСЕР

02-СПИСАК-ПРЕМЕШТАЈА-ИЗ-ВРТИЋА-БИСЕР

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БИСЕР У МШ ЂУРЂРВАК

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЛАНЕ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЛАНЕ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЛАНЕ У МШ ЧАРОЛИЈА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЛАСТАВИЦА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЛАСТАВИЦА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СРНА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА СРНА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СРНА У БИСЕР

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ТЕСЛА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ТЕСЛА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ТЕСЛА У ОБЈЕКАТ ЛЕПТИРИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ВЕСНА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ВЕСНА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВЕСНА У ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВЕСНА У МШ ЧУПЕРАК

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗЕКА

02 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У МШ ЧУПЕРАК

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У ВРТИЋ ВЕСНА

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗЕКА У ВРТИЋ ЧУПЕРАК

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЛЕПТИРИЋ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЛЕПТИРИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋ ПЧЕЛИЦА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЧЕЛИЦА У ВРТИЋ МАЈА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СЛАВУЈ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ОБЈЕКТА СЛАВУЈ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧАРОЛИЈА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЧАРОЛИЈА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧАРОЛИЈА У ВРТИЋ ЧИГРА

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧАРОЛИЈА У ВРТИЋ СЛАВУЈ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧИГРА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЧИГРА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋ ЧИГРА У ВРТИЋ СЛАВУЈ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧИГРА У ВРТИЋ ЧАРОЛИЈА

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧИГРА У МШ ЧАРОЛИЈА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЧУПЕРАК

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЧУПЕРАК У ВРТИЋ ВЕСНА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЂУРЂЕВАК

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЂУРЂЕВАК У ВРТИЋ ЗВОНЧИЋИ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗВОНЧИЋИ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ВРТИЋ ЂУРЂЕВАК

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У МАЛУ ШКОЛУ ЂУРЂЕВАК

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ВРТИЋ ММА

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ЗВОНЧИЋИ У ВРТИЋ СУНЦЕ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАЛОНЧИЋИ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ДРАГАН ЛАКОВИЋ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ ЗВОНЧИЋИ

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ БАМБИ

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ ШВРЋА

07 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ ММА

08 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ ЉУБИЧИЦА

09 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У МШ ЂУРЂЕВАК

10 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА Д. ЛАКОВИЋ У ВРТИЋ ВРАБАЦ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ИСТОК

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК У ВРТИЋ ММА

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК У ВРТИЋ ЂУРЂЕВАК

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК У ВРТИЋ ШВРЋА

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК У МШ ЂУРЂЕВАК

07 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ИСТОК У ЉУБИЧИЦА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ММА

02 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ММА У ВРТИЋ ЗВОНЧИЋИ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ММА У ВРТИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СУНЦЕ

02 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦЕ У МШ ЂУРЂЕВАК

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ШВРЋА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ШВРЋА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ИЗВОРЧИЋ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ИЗВОРЧИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ МАЈА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА МАЈА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАЈА У МАЛУ ШКОЛУ ИЗВОРЧИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ МАСЛАЧАК

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА МАСЛАЧАК У ВРТИЋ ИЗВОРЧИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ НАША РАДОСТ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ОБЈЕКТА НАША РАДОСТ У МАЛУ ШКОЛУ ИЗВОРЧИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ПОЛЕТАРАЦ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПОЛЕТАРАЦ У ВРТИЋ НАША РАДОСТ

 

01-СПИСКОВИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СРЕЋКО

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА СРЕЋКО

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СРЕЋКО У ВРТИЋ ПЕТЛИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ СУНЦОКРЕТ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У ВРТИЋ ИЗВОРЧИЋ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У ВРТИЋ МАЈА

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА СУНЦОКРЕТ У МАЛУ ШКОЛУ ИЗВОРЧИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ШЕЋЕРКО

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ШЕЋЕРКО

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЉУБИЧИЦА

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ЉУБИЧИЦА

 

01-СПИСКОВИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАЈКА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БАЈКА У ВРТИЋ ПЕТЛИЋ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ БАМБИ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА БАМБИ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БАМБИ У ВРТИЋ ШВРЋА

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА БАМБИ У ВРТИЋ БИСЕР

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ВРАБАЦ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ПЕТЛИЋ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ЛАНЕ

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ТЕСЛА

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ БАЈКА

07 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ БАМБИ

08 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ШЕЋЕРКО

09 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ МАСЛАЧАК

10 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ СРЕЋКО

11 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ЧАРОЛИЈА

12 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ СЛАВУЈ

13 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ВРАБАЦ У ВРТИЋ ЛАСТАВИЦА

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У МШ Б. ПЕКИЋ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У ЛАНЕ

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У ВРТИЋ БАЛОНЧИЋИ

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У ВРТИЋ ЉУБИЧИЦА

07 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА З.П. У ВРТИЋ НАША РАДОСТ

 

01 СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ ПЕТЛИЋ

02 СПИСАК ПРЕМЕШТАЈА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ

03 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ У ВРТИЋ НАША РАДОСТ

04 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ У СРЕЋКО

05 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ У МАСЛАЧАК

06 СПИСАК УСМЕРЕЊА ИЗ ВРТИЋА ПЕТЛИЋ У ИЗВОРЧИЋ

 

ПОСТУПАК  ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ

 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

Захтеви за упис подносе се преко портала еУправе.

Није потребно прилагати додатна документа сем уколико се доказују посебни статуси деце и родитеља односно прилажу додатна документа. Податке основних докумената препознаје портал еУправе.

Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке!  (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)

Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви неће бити прихваћени.

 

Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН (Електронски Генерисан Број) и после неког времена, након наше  обраде (то може потрајати неколико дана), деловодни број ПУ „11. април“ (нпр. 36/ј-26-22). Овај потоњи треба да упамтите, јер је битан за сав даљи поступак.

 

Не дуплирајте захтеве за исто дете ЈЕР ТИМЕ УСПОРАВАТЕ ОБРАДУ И ЦЕО КОНКУРСНИ ПОСТУПАК.

То се најчешће дшава јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев.

Да би сте били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан а онда на вашем налогу у одељку „АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора да има ЕГН број. Након што га обрадимо на истом месту кликните на „ДЕТАЉЕ ЗАХТЕВА“ и видећете наш деловодни број.

Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 13.05.2022.год.

 

 

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

 

Допуна захтева за упис није неопходна, сем уколико требате да докажете посебан статус који доказују та документа.

 

  Услов за допуну документације је деловодни број који сте од обрађивача ПУ „11. април“ добили.

Мејл адреса Комисије је: komisija@11april-nbgd.edu.rs

Наслов мејл поруке мора да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ДОПУНА

Нпр:   36/ј-26-21– ДОПУНА

Садржај мејла:

У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.

 Прилог:

Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ формату. Слика не сме бити замућена, а текст, печат и потпис читљиви.

Добићете узвратни мејл као потврду да су ваша документа прихваћена.

Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне неће бити прихваћене.

*Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.

 

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2022/2023. ГОДИНУ

Сама база еУправе препознаје непоходна документа под тачкама А.1. и А.2.1, али је неопходно да пре слања захтева још једном проверите како база препознаје ваш радно правни статус. Радно правни статус под тачкама од А.2.2 до А.2.6 и под тачком А.3 и свих тачака списка Б. потребно је доказати слањем скениране или усликане документације на мејл Комисије (komisija@11april-nbgd.edu.rs).

А.   НЕОПХОДНА – основна документа

 

 1. Извод из матичне књиге рођенихза дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;
 2. Документа којим се доказујерадно–правни статус родитеља/законског заступника детета:

2.1       За запослене:

 • потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу (приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6.      За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

 

 1. Oстало:

Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.

 

 

Б.   ДОДАТНА ДОКУМЕНТА – (по основу приоритета или специфичности)

 

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, поднесете на горе описани начин – путем мејла.

 

Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • правоснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • потврда надлежне здравствене институције

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • потврда изабраног педијатра

1.5.    За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6.      За децу тешко оболелих родитеља:

 • решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7.      За остале осетљиве категорије:

 • решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика

1.8.      За лица на одслужењу казне:

 • потврда казненопоправне установе о издржавању казне

 

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА

УПИС ДЕЦЕ 2022/2023.год

БИТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току  предходне радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, морају се поднети поново у току трајања наредног редовног Конкурса.

            Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно споријим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

УЗРАСТ ДЕЦЕ

У радној 2022/2023. години јасленим групама припадају деца рођена 2021/2020 године. Вртићким групама припадају деца рођена 2019/2018/2017 године.

Предшколским групама припадају деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ

Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „11. април“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете сад похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)

Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ

Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.

Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „11. април“ и похађа га и у радној 2022/2023.години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

ДОДАТНЕ НАПОМЕНЕ

 • Захтеви који се поднесу у току једне радне годиненису важећи у редовном Конкурсуза пријем деце за наредну радну годину, па се морају поднети поново у току трајања Конкурса за следећу радну годину.
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централну уписну комисију можете контактирати на телефон 011-2603-042, као и путем мејлаkomisija@11april-nbgd.edu.rs

 

ДОКУМЕНТА У ПРИЛОГУ

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу