Кругови пријатељства

На иницијативу директорке ПУ „11.април“ Нови Београд, г-ђе Маје Стефановић, директорке ЈПУ „Вуковасава Ивановић – Машановић“ Бар Р. Црна Гора, г-ђе Гордане Мијовић и равнатељице ДВ „Олга Бан“ Пазин Р. Хрватска, г-ђе Весне Русијан Љуштина, покренута је идеја за оснивање  „Кругова пријатељства“ Предшколских установа у региону.

„Кругови пријатељства“ чија је идеја да се људи који раде на истим пословима и остварују васпитно – образовни процес окупе око заједничког циља, а то је унапређење предшколске делатности, међусобно повезивање и размена искустава добре праксе у региону. То је веома важно јер омогућава да свако сагледа своја постигнућа, као и постигнућа других, да упореди и унапреди властити васпитно – образовни процес.

Осмишљени као концентрични кругови који се шире и преносе добре вибрације и размену стручног и креативног рада васпитача и свих осталих запослених у предшколским установама – кругови пријатељства се све више шире и оправдавају међународни карактер.

Кроз организовање колонија, округлих столова и конференција, омогућава се професионална сарадња, размена као и доношење заједничких закључака и програма.

Колонија се одржава једном годишње (јун/јул) где се окупљени запослени из предшколских установа из региона презентују и размењују знања, вештине и искуства из различитих области васпитно – образовне праксе (ликовно стваралаштво, сценски израз, екологија, традиција и култура…). Кроз интерактивне радионице васпитачи и медицинске сестре преносе своја знања, али и стичу нова искуства. Колонија се организује сваке године, с тим што је домаћин колоније предшколска установа из другог града у региону.

Прва колонија организована је у Бару, Р. Црна Гора, са темом “Ликовно стваралаштво и креативност у предшколским установама”, 2010. године.  Обавезан сегмент рада кампа био је и акредитовани програм рада са глином Керамика – традиција, уметност, радост“, који  је изводио тим васпитача из  ПУ „11. април“ са Новог Београда. У колонији је учествовало 16 предшколских установа из Србије, Црне Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине.

Друга Колонија организована је у градовима Смедерево и Пожаревац од 27.6. до 3.7.2011. године, а домаћини су били ПУ „Наша Радост“ и ПУ„Љубица Вребалов“. Тема друге колоније била је „Традиција нашег краја“. На колонији је су учествовале 23 предшколске установе из Србије, Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине и Бугарске.

Трећа колонија организована је у граду Пазин са темом „Заједнице које уче – Искуства из одгојно – образовне праксе вртића различитих земаља“, а домаћин је била установа ДВ „Олга Бан“ Пазин, Р. Хрватска, од 13. до 17.8.2012. године. Богат програм овог петодневног кампа укључивао је презентације  предшколских установа земаља из окружења,  представљање пројеката и примера добре праксе, рад у  креативним радионицама „Маском до себе“ и „Покрет и плес“, као и  округле столове. Учесницима стручног скупа у програму је био обилазак и упознавања са радом вртића у истарским градовима: Пазин, Жмињ, Ровињ, Пореч, Врсар и Пула, што је заједно са осталим садржајима за „практичаре из области предшколства представљало заиста драгоцено искуство. Представници ПУ „11. април“ одржали су веома запажену презентацију и приказали пројекат „Водичи и мапе света око нас“. Учесници треће колоније биле су предшколске установе из Србије, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Италије, Чешке, Словеније и Бугарске.

Конференција се одржава једном у две године, почетком октобра у оквиру Дечје недеље. Теме конференције су сагледавање стања у струци, унапређење даље сарадње, иницирање даљих корака за оснаживање, повезивање и унапређење васпитно – образовне праксе у предшколским установама  региона.

Прва међународна конференција на тему „Васпитање и образовање предшколског детета у контексту стратегије одрживог развоја“ одржана је у Београду у организацији ПУ „11. април“ Нови Београд и Удружења предшколских радника, 6. и 7.10.2010. године.

Окрукли столови су саставни део колонија и конференција и конципирани су кроз презентације постигнућа, начина превазилажења проблема у самој паракси, дискусијама и доношењу закључака и нових иницијатива.

Директорка ПУ „11.април“ г-ђа Маја Стефановић је истакла да земље у окружењу имају пуно додирних тачака, условљене географском близином и сродним културама:

– Предшколство у југоисточном делу Европе има специфичне потребе, које се не разликују много од државе до државе и оно што је јако важно, васпитачка професија захтева стално усавршавање. Процес образовања је перманентан, пре свега за оне који треба да носе процес образовања и из те једне потребе, настао је овај међународни камп. Циљ је унапређења струке, а све у корист задовољног, срећног и напредног детета. Наша жеља је да васпитач у савременом, 21. веку, буде неко ко је првенствено модел, ко омогућава услов и ко припрема све могуће факторе, који доприносе да појединац, односно дете, буде остварено као човек, као део породице и као део друштва.