Обука „Деца и интернет – паметно од почетка“

Двадесет васпитача ПУ „11. април“ заједно са 10 учитеља ОШ „Лаза Костић“ је прошло обуку „Деца и интернет – паметно од почетка“, 22. и 23. септембра. Обука је одржана у ОШ „Лаза Костић“, а реализовале су је Наташа Анђелковић, васпитач, Наташа Радојевић, психолог и Драгана Ђокић, професор разредне наставе.
Након обуке, током октобра, новембра и децембра васпитачи ће реализовати 4 радионице за родитеље и 7 радионица за децу. Пројекат ће се реализовати у вртићима Сунце, Милева Марић Ајнштајн, Врабац, Бисер, Бамби, Лептирић, Изворчић, Звончићи, Ластавица, Наша радост, Драган Лаковић.

Приказ пројекта Безбедан интернет за целу породицу

Прешколска установа „11. април“ се укључила у реализацију пројекта Безбедан интернет за целу породицу у априлу 2018.
Пројекат Безбедан интернет за целу породицу спроводи УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Ужичким центром за права детета, уз подршку компаније Теленор.

Нaзив пројекта Безбедан интернет за целу породицу – FAMILY SAFETY NET
Општи циљ Створити сигурно и стимулативно окружење које доводи до смањења изложености деце онлајн ризику у Србији.
Специфични циљеви ● Повећати знање родитеља о ризицима на интернету и њихово укључивање у васпитање деце о дигиталној безбедности;
● Изградити капацитете наставника и васпитача за подизање свести и знања родитеља и деце из млађих разреда основних школа и предшколских установао ризицима и безбедном коришћењу интернета.
Циљне групе Деца од 4 до 8 година, родитељи, васпитачи, учитељи
Трајање До априла 2019.
Локација Нови Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш и Ужице
Исходи Повећано знање о интернет ризицима и начинима подршке деци.
Школе и вртићи (учитељи и васпитачи) и родитељи су оснажени да подрже и заштите децу од онлајн ризика.

● Програм има за циљ да осигура укључивање родитеља у васпитање деце о дигиталној безбедности и обезбеди да родитељи стекну знање како би могли адекватно да разговарају и саветују децу о дигиталној писмености и заштити од ризика на интернету.

● Родитељи имају важну улогу у пружању благовремене и адекватне подршке деци о томе како да правилно користе интернет. Уједно, присутан је низакниво дигиталне писмености и мањка компетенција родитеља да помогну деци у заштити од ризика на интернету.

● Док су постојећи програми и иницијативе за подизање свести допринеле јачању капацитета професионалаца у различитим секторима, родитељи су остали недовољно укључени. Претходне иницијативе су биле углавном окренуте ка деци школског узраста (старијих разреда и адолесцената), а много мање предшколцима и деци млађих разреда, док пракса показује да деца почињу да користеинтернет у све ранијем узрасту.

● Програм такође има за циљ да допринесе јачању образовног система кроз унапређење знања учитеља и васпитача како би се осигурала одрживост програма.

● Заштита деце од злоупотребе и експлоатације је обавеза свих нас. Она захтева усаглашене одговоре правосуђа, социјалне заштите, као и образовања, здравља и сектора информационих технологија, организација цивилног друштва и пословног сектора који треба да сарађују на заштити деце.

Најважнији налази истраживања реализованог у оквиру пројекта, а на чијим основама се заснивају пројектне активности:

• Већина деце се са дигиталним уређајима сусреће у узрасту од четири године: Деца млађег основношколског узраста почињу са око пет година, а млађи од пет година већ у трећој години живота.
• Свако четврто дете у предшколском узрасту и више од половине деце у школском узрасту већ поседује један дигитални уређај.
• Најчешће коришћен дигитални уређај међу децом предшколског и млађег школског узраста је „паметни телефон,” а потом таблет рачунари. 70 одсто деце телефон користи самостално, 24 одсто уз нечију помоћ, док само 6 одсто деце не користи овај уређај.
• Покушај да ограниче детету време проведено на интернету изазвао је сукоб са децом код две трећине родитеља, док се једна трећина њих сукобила са децом због ограничавања доступног садржаја на интернету.
• Трећина испитаних родитеља није довољно упозната са дигиталним уређајима како би умели да блокирају садржаје који се промотивно нуде током коришћења интернета или спрече своју децу да остављају „активне дигиталне трагове на интернету“.
• Две трећине учитеља (68 одсто) ретко помаже ученицима при коришћењу интернета, а више од половине скоро никада не подучава децу о начину реаговања уколико их узнемири неки садржај на интернету или доживе дигитално насиље.

Кључне пројектне активности

• истраживање коришћења интернета међу малом децом (4-8 година) и свести/знања међу родитељима, васпитачима и учитељима;
• развој и промоција брошуре за родитеље која садржи кључне поруке о безбедности на интернету;
• развој лифлета за децу;
• развој дигиталног лифлета за родитеље и децу;
• развој сета дигиталних и комуникационих материјала за малу децу: цртани филмови;
• обуке васпитача, учитеља, стручни сарадника партнерских установа (тренинг за тренере обука);
• развој Водича којег ће учитељи и васпитачи применити у свом раду. Укључује активности за родитеље и децу, 4 радионице за родитеље и 7 радионица за децу 4-6 година, односно 9 радионица за децу 7-8 година. Материјали ће бити доступни у штампаном формату, а након пилотирања и у електронском;
• обуке васпитача, учитеља за пилотирање, реализацију радионица са родитељима и децом на основу нацрта Водича (5 група по 30 ученика, у сваком граду по једна дводневна обука);
• пилотирање радне верзије Водича – сваки васпитач и учитељ пилотира програм Водича, реализујући 4 радионице са родитељима и 7 са децом 4-6 година, односно 9 радионица са децом 7-8 година.

Радионице се реализују у оквиру школе, у току редовне наставе за децу (нпр. ЧОС), или у оквиру ваннаставних активности (васпитачи у току редовног рада са децом), док се део програма који се односи на родитеље реализује у погодно време, према одлуци партнерске установе.
Учитељи и васпитачи који имплементирају програм реализују евалуацију програма/радионице према инструкцији аутора пилотираног програма; учествују у фокус групи која такође за циљ има евалуацију програма и добијање смерница од учитеља и васпитача за његово унапређење.

• Развој и промоција е-верзије пакета (онлине обука) за учитеље и васпитаче. Е-верзија треба да буде дизајнирана на начин који дозвољава и његово коришћење од стране родитеља.
• Јавни догађаји у сваком граду где се пројекат реализује
• Национална конференција