АКТУЕЛНОСТИ

Обавештење родитељима у вези са правом на регресирање

Поштовани родитељи,

можете преузети захтев за регресирање, списак потребне документације и обавештење о укидању регреса:

- Захтев за регресирање

- Списак потребне документације

- Укидање регреса, нови правилник

С поштовањем,

ПУ „11.април“

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ЗА НОВОПРИМЉЕНУ ДЕЦУ ПО МАЈСКОМ КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Поштовани родитељи,

Подсећамо вас да ће се склапање уговора са родитељима чија су деца примљена по конурсу за радну 2014/2015.годину обавити у периоду од понедељка 18.08.2014. до среде 27.08.2014.године од 7 до 17 часова.

Родитељи уговор склапају у објекту у ком је дете примљено по редовном конкурсу или у жалбеном року.

Родитељи који у овом периоду нису у могућности да потпишу уговор, због коришћења годишњег одмора, потребно је да се телефонским путем јаве објекту у који је дете примљено и дају информацију када ће бити у могућности да потпишу уговор, а најдаље до среде 10.09.2014.године

Родитељи који у овом року не потпишу уговор или се не јаве објекту, сматраће се да одустају од уписа у вртић.

Родитељи који су поднели захтев Другостепеној комисији у редовном року (од 15.07. до 23.07.2014.године), након преузимања одговора 27.08.2014.године, потребно је да се у објекат у који је дете примљено.

ЦЕНТРАЛНА УПИСНА КОМИСИЈА

(Кликните овде уколико желите да одштампате PDF верзију)

КОРАЦИ ПРИ ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ЗА НОВОПРИМЉЕНУ ДЕЦУ ПО МАЈСКОМ КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Кораци при потписивању уговора:

1. Потписивање уговора у вртићу у три примерка, од којих је један примерак за родитеље а два за ПУ „11.април“.

2. Преузимање уплатнице са обрачунатом аконтацију коју је потребно да родитељи уплате а доказ о уплати доставе вртићу.

3. Преузимање здравственог картона, који попуњава ординирајући лекар у државном Дому здравља. Здрваствени картон и лекарску потврду да је дете здраво за боравак у колективу родитељи доносе у вртић првог дана дететовог поласка у вртић и они не смеју бити старији 7 од  календарских дана. Здравствени картон и прва лекарска потврда морају бити издати у државном Дому здравља.

4. Родитељи заинтересовани за подношење захтева за регресирање трошкова боравка детета у предшколску установу све информацију могу добити у служби рачуновдства, Ул.Народних хероја 12а или путем телефона 2698-689.

Централна уписна комисија

(Кликните овде уколико желите да одштампате PDF верзију)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДГОВОРИМА НА ЖАЛБУ ПО КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Одговори на жалбе које су родитељи поднели у редовном жалбеном року (од 13.06. до 23.06.2014.године) могу се преузети у објекту где је жалба и поднета од понедељка 14.07.2014. године (после 14часова). Родитељи који су поднели жалбу у Управи ПУ „11.април“, одговор преузимају у објекту који су навели као први жељени у захтеву за упис. Жалбу преузима родитељ, односно старатељ детета.

Жалбе поднете након редовног жалбеног рока (после 23.06.2014.године) биће разматране у другој половини августа, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени.

Право на жалбу Другостепеној комисији имају родитељи који су добили одговор на жалбу Централне уписне комсије. Жалбе Другостепеној комисије подносе се од уторка 15.07.2014.године закључно са средом 23.07.2014.године у Управи ПУ „11.април“, Ул. Народних хероја 12а на спрату од 13 до 15 часова. Одговоре на жалбу родитељи ће моћи да преузму 27.08.2014.године у Управи ПУ „11.април“ (од 13 до 15 часова).

 

С поштовањем,

Централна уписна комисија

Старије вести