АКТУЕЛНОСТИ

„Знање за будућност“-обука у Дилингену

Други тим учесника мобилности, васпитачи Александра Јоцић, Наташа Анђелковић и Тамара Стојић 19.03. 2018.године отпочели су са обуком ,,How to teach coding in the school education” која се одржава у Дилингену, Немачка, до 23.03.2018. године. Обуку похађају и учесници мобилности из других земаља: Шведске, Естоније, Белгије, Летоније, Италије и Немачке. У првим данима обуке неке од тема биле су: теоријске основе развоја рачунарског размишљања, интеграција кодирања у курикулум, употреба различитих робота, развијање разумевања принципа функционисања информационо комуникационих технологије, педагошки аспекти и праћење развоја и напредовања деце у активностима које развијају рачунарско размишљање. Учесници мобилности имали су прилике да осмишљавају, упознају и практично реализују већи број активности базиране на концептима развоја рачунарског размишљања.

Богатији садржаји активности – двориште вртића „Звончићи“

У дворишту вртића „Звончићи”, постављени су нови реквизити и гумена подлога за игру деце. На велику радост малишана, двориште је оплемењено новим клацкалицама, пењалицама и љуљашкама. Садржаји активности са децом у дворишту вртића, сада су много богатији и квалитетнији.
Приликом уређења дворишта, задовољени су највиши стандарди, који прописују безбедносне захтеве у погледу пројектовања, уградње и коришћења реквизита.
Реквизити су обезбеђени захваљујући Градском менаџеру Горану Весићу.


Пројекат „Знање за будућност“-први курс

Први тим учесника мобилности, Душица Чолаковић, педагог, Наташа Радојевић, психолог и Јелена Тришић Стајић, помоћник директора за васпитно образовни рад, 09.03. 2018. године отпочеле су са обуком „School leadership in practice“, која се одржава у Риму, Италија, до 15.03.2018. године. Обуку похађају и учесници мобилности из других земаља, Шпаније, Румуније, Пољске и Шведске.
У првим данима обуке, неке од тема обуке биле су:
– компетенције за 21. век,
– колаборативно учење,
– промена улоге наставника,
– дигиталне технологије и алати
– промена простора у функцији активације
Како би учесници мобилности на најефикаснији начин применили теоретско знање које стичу на обуци, организована је и активност у локалној заједници, на отвореном простору. Учесници мобилности су формирани у мешовите тимове са циљем да заједнички реше 18 постављених задатака, притом користећи дигиталне ресурсе и алате.

Припрема учесника за мобилност у оквиру пројекта „Знање за будућност“

Ученици мобилности у оквиру пројекта „Знање за будућност“ се уз подршку пројектног тима припремају за похађање курсева у Немачкој (Дилинген у периоду 19. – 23.03.2018.) – „CODING and Computational Thinking: empowering primary teachers to use coding in class room practice“ и у Италији (Рим у периоду 9.3.-15.3.2018.) – School leadership in practice. .
Учесници су се упознали са детаљним садржајем курсева, и активно прате теме везане за примену ИКТ-а у раду са децом, у професионалном развоју, развоју установе и преко других електронских извора.
Веома су важне припреме кроз упознавање са културом, традицијом, историјом Немачке и Италије, културно историјским знаменитостима градова Дилингена и Рима у којима ће се одржавати курсеви.
Такође, учесници припремају и презентације за остале учеснике курса: о нашој земљи, о ПУ „11. април“, специфичностима рада васпитача и стручних сарадника и о досадашњим искуствима у примени ИКТ-а у раду.
Сви учесници у циљу језичке припреме похађају on line курсеве енглеског језика.
У циљу припреме учесника мобилности, формирана је и група на e Twinning-у „Знање за будућност“ у оквиру које се размењују сви релевантни садржаји, материјали, ресурси, линкови и остварује се међусобна сарадња и договори.

Реализација стручног усавршавања у ПУ „11. април“

У среду 31.јануара 2018.године у вртићу „Исток“ одржана је радионица под називом „Примена метода и техника неформалног образовања за јачање тимског рада“. Радионици су поред директора, помоћника директора и стручних сарадника (педагози, психолози, логопеди) присуствовали и руководиоци јаслица и вртића. Радионицу је припремила и реализовала учесница мобилности Душица Чолаковић, стручни сарадник педагог, у оквиру пројекта мобилности „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“ који реализује Педагошко друштво Србије уз финансијску подршку Европске уније. На радионици су примењена знања, вештине и компетенције стечене током похађања курса „Примена метода и техника неформалног образовања у школама и организацијама одраслих“.
На радионици су примењене методе и технике неформалног образовања, као што су Оксфорд дебата, Линија дебате, активности за подизање атмосфере у групи и јачање тимског рада.
Закључци радионице били су да је тема тимски рад, иако веома позната и блиска, обрађена на сасвим нов начин који је дао могућности за нове увиде и размишљања, а пре свега допринео јачању тимског рада у установи.

Старије вести