АКТУЕЛНОСТИ

Уверења о похађаном припремном предшколском програму

Уверења о похађаном припремном предшколском програму родитељи могу преузети сваким радним даном у вртићу „Врабац“, Ул. Данила Лекића Шпанца 2, од 9-16 часова у периоду од 14.07.-25.07.2014. године, а после 28.07.2014. године у периоду од 13-15 часова.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДГОВОРИМА НА ЖАЛБУ ПО КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Одговори на жалбе које су родитељи поднели у редовном жалбеном року (од 13.06. до 23.06.2014.године) могу се преузети у објекту где је жалба и поднета од понедељка 14.07.2014. године (после 14часова). Родитељи који су поднели жалбу у Управи ПУ „11.април“, одговор преузимају у објекту који су навели као први жељени у захтеву за упис. Жалбу преузима родитељ, односно старатељ детета.

Жалбе поднете након редовног жалбеног рока (после 23.06.2014.године) биће разматране у другој половини августа, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени.

Право на жалбу Другостепеној комисији имају родитељи који су добили одговор на жалбу Централне уписне комсије. Жалбе Другостепеној комисије подносе се од уторка 15.07.2014.године закључно са средом 23.07.2014.године у Управи ПУ „11.април“, Ул. Народних хероја 12а на спрату од 13 до 15 часова. Одговоре на жалбу родитељи ће моћи да преузму 27.08.2014.године у Управи ПУ „11.април“ (од 13 до 15 часова).

 

С поштовањем,

Централна уписна комисија

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – СКЛАПАЊЕ УГОВОРА

Поштовани родитељи,

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА ЧИЈА СУ ДЕЦА ПРИМЉЕНА ПО КОНУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015. ГОДИНУ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕРИОДУ ОД ПОНЕДЕЉКА 18.08.2014. ДО СРЕДЕ 27.08.2014.ГОДИНЕ ОД 7 ДО 17 ЧАСОВА.

РОДИТЕЉИ УГОВОР СКЛАПАЈУ  У ОБЈЕКТУ У КОЈЕМ ЈЕ ДЕТЕ ПРИМЉЕНО ПО РЕДОВНОМ КОНКУРСУ ИЛИ У ЖАЛБЕНОМ РОКУ.

 

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

с.р. Душица Чолаковић

В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

 с.р. Гордана В. Ракић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПОВОДОМ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 Родитељи незадовољни одлуком Централне уписне комисије о пријему децу по конкурсу за радну 2014/2015. године могу поднети жалбу. Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова примљене деце.  Жалба се подноси у вртићу у којем су родитељи поднели захтев за упис сваким радним даном у периоду од 7 до 17 часова закључно са понедељком 23.06.2014.године.

Жалба треба да садржи:

1. име и презиме детета за које се подноси захтев за упис односно жалба;

2. матични број детета

3. деловодни број под којим је захтев заведен (број са потврде коју су родитељи добили приликом предаје захтева за упис). Жалба мора бити потписана од стране родитеља односно старатеља.

Одговоре на жалбе родитељи ће моћи да преузму лично у објекту у ком су поднели захтев за упис односно жалбу од понедељка 14.07.2014.године.

Родитељи незадовољни одговором на жалбу Централне уписне комисије могу поднети жалбу другостепеној комисији ПУ „11.април“ Нови Београд од 15.07.2014.године у Управи ПУ „11.април“ Ул. Народних хероја 12 у периоду од 13 до 15 часова. О резултатима другостепене комисије родитељи ће бити накнадно информисани.

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

с.р. Душица Чолаковић

В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

с.р. Гордана В. Ракић

Старије вести