ОКРУГЛИ СТО „КОЛИКО СМО СПРЕМНИ ЗА ДИГИТАЛНЕ ПРОМЕНЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

Предшколска установа „11.април“, била је организатор округлог стола „Колико смо спремни за дигиталне промене у образовању“ који је одржан у уторак 27. новембра 2018. године у вртићу “Бисер”. Округли сто је организован у оквиру пројекта мобилности “Знање за будућност” – подршка развоју дигиталних компетенција код деце и запослених који се у Установи реализује од децембра 2017. године у оквиру Еразмус+ програма образовања.
Округли сто окупио је стручњаке и практичаре који су у свом досадашњем раду стекли значајна искуства у овој области и заинтересовани су да се додатно усавршавају. Присустовало је преко 70 учесника – запослени у предшколским установа Београда и Србије, представници других образовних установа (основне, специјалне школе..) и завода, родитељи, представници локалне заједнице, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, невладиног сектора…
Директорка предшколске установе „11.април“ је истакла да предшколско образовање мора да прати потребе савремног друштва и да је дигитализација несумљиво једна од њих. Запослени у установи „11.април“ препознали су значај ове теме и заузели проактиван однос планирајући и спроводећи активности које доприносе увођењу промена у овој области рада.


Душица Чолаковић, координаторка пројекта мобилности „Знање за будућност“ – подршка развоју дигиталних компетенција код запослених и деце представила је како су текле припреме предлога пројекта, циљеве пројекте, реализоване активности. У плану је даље улагање у људске и техничке ресурсе, оснаживање васпитача за примену основа програмирања у раду са децом, коришћење програма и апиакација за сарадњу и стручно усавршавање, израда правилника о коришењу дигиталних технологија…
Др Добринка Кузмановић, доценткиња на Факултету за медије и комуникацију представила је резултате истраживања „Деца у дигиталном свету“ које је спроведено током априла и маја ове године у пет градова Србије (Нови Сад, Нови Београд, Ужице, Крагујевац и Ужице). Резултати показују да деца на све ранијем узрасту почињу да користе дигиталне уређаје, и то пре свега таблет и паметни телефон без активног посредовања одраслих. Забрињавајући податак је чињеница да деца углавном пасивно користе дигиталне уређаје. Више од две трећине васпитача и половина наставника који су учествовали у истраживању сматра да им је потребан професионални развој у домену ИКТ-а.

Детаљније

„СРНА“ – ПРИМЕНА РОБОТА У РАДУ СА ДЕЦОМ

Примена Бибот робота у раду са децом

У понедељак, 19.11.2018., реализована је активност са предшколском групом, уз употребу Бибот робота, а у циљу развоја рачунарског размишљања на раном узрасту.
Коришћење Бибот робота употпунило је активност обраде књижевног текста „Веома гладна гусеница“, Ерика Карла. У уводном делу активности, деци је прочитана прича „Веома гладна гусеница“, уз коришћење фотографија, а са акцентом на храну коју је гусеница појела и њен тачан редослед. Након тога, деца су помоћу Бибот робота сакупљала храну оним редоследом којим ју је гусеница конзумирала, при чему су пратила одговарајући алгоритам.
Активност је завршена илустрацијом лептира, у складу са крајем приче.

РЕАЛИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“

Радионице са васпитачима на тему „Подстицање развоја рачунарског размишљања у раду са предшколском децом“ одржане су у вртићу „Бисер“ 25.октобра. Радионицима је присуствовало 18 васпитача из 7 објеката установе, а водиле су их васпитачи који су похађали курс о основама програмирања у раду са децом.
У уводном делу, присутни васпитачи имали су прилику да се упознају са појмом и концептима рачунарског размишљања. У првом блоку радионица представљене су активности без употребе технологије којима се подстиче развој рачунарског размишљања код деце. Други блок радионица био је посвећен активностима у дигиталном графичком окружењу. У последњем блоку, присутни васпитачи практично су провежбавали активности и игре са роботом Би-ботом: Лавиринт, Пронађи пара, Прича по сликама, сакупи воће/поврће…
На крају радионица, тимовима из свих седам објекта из којих су присуствовали васпитачи уручени су Би ботови који ће се користити у даљем раду. Покренута је иницијатива да се оформи гугл група у коју ће се учланити присутни васпитачи и циљу размне идеја, предлога, исксутава, дилема у вези са развојем рачунарског размишљања код деце.

Дана 30. октобра у вртићу „Исток“ одржане су радионице на тему „Ка дигиталним променама“ са стручним сарадницима установе. Први блок радионица био је посвећен комптенцијама са акцентом на дигиталне, потом појмовима „blended learning“ (мешано учење) и „flipped classroom“ (изокренута учионица). Присутни стручни сарадници упознати су са програмима и апликацијама за сарадњу (padlet, trello…), потом су представљене могућности које пружа Google for Education. Други блок био је посвећен програмима за учење и стручно усавршавање (tes.com, edmodo…).
Радионице су биле припремљене у интерактивном програму са идејом да се учесници радионица касније могу враћати на понуђене садржаје (текстове, чланке, видео материјале, презентације…).
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.

Радионице на тему „Ка дигиталним променама“ за руководиоце вртића одржане су у у среду 7.новембра у вртићу „Исток“. У првом делу, присутни су се подсетили предавања „Дигиталне иновације у образовању“ које је у установи одржано у септембру 2018. Потом је на нивоу мањих група анализирано актуелно стање уз каснију дискусију на нивоу целе групе. Разговарано је у којим ситуацијама и за обављање којих послова руководиоци користите дигиталну технологију, у којој мери дигитална технологија помаже или одмаже у обављању послова руководиоца, са којим тешкоћама у коришћењу ИКТ-а се суочавају и како их превазилазе, са ким се консултују, како би ИКТ могле да унапреде руковођење … У наставку је дискутовано о компетенцијама васпитача за коришћење ИКТ-а. Други блок је започет вежбом „Вртић бинго“ у којој је требало применити ИКТ за решавање практичних проблема. Даље у наставку су представљени програми и апликације за комуникацију и сарадњу уз практично провежбавање истих. Одгледани су видео материјали са примерима добре праксе руковођења установом уз употребу ИКТ-а.
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.

ПРЕДАВАЊE „ДИГИТАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“

У четвртак 26.септембра у вртићу „Бисер“ одржано је предавање на тему „Дигиталне иновације у образовању“. Стручном састанку присуствовало је преко 40 запослених (стручни сарадници, руководиоци јаслица и вртића, представници управе, заинтересовани васпитачи).
Приустни су у тему уведени подсетником о појму дигитализације и домена дигиталне писмености. У наставку састанка, објашњени су савремени термини као што су „blended learning“ и „flipped classroom“са акцентом на разумевању употребе ИКТ-а у процесу учења и измењене улоге наставника. Потом су укратко представљени сајтови, портали, апликације и програми за учење, стручно усавршавање, сарадњу, ефикаснију организацију рада.
Реализовани састанак представља увод у планиране радионице са стручним сарадницима, руководиоцима и заинтересованим васпитачима које ће се реализовати током октобра и новембра а кроз које ће се додатно оснажити дигиталне компетенције учесника.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДИОНИЦА СА ДЕЦОМ О ОСНОВАМА ПРОГРАМИРАЊА

У периоду од априла до августа 2018.године, учеснице курса о основама програмирања у раду са децом Наташа Анђелковић, Александра Јоцић и Тамара Стојић реализовале су 10 радионица са децом планираних пројектом.
25.април „Шта је робот“ – чему служи, зашто га је човек направио упознавање карактеристика робота, имитативне игре, нацртај/ направи свог робота.
26.април „Управљање роботом“ – видео снимак о роботу, разговор како се контролише/ управља роботом, игре са инструкцијама, креирање путања за кретање фигурица.
9. мај „Шта је робот и како га програмирати“ – интерактивна дискусија о роботима, упознавање карактеристика Мicro Bit робота, практичне примене новостечених знања о роботима.
30. мај – разговор са децом о томе како робот зна коју радњу треба да изврши, овладавање инструкцијама „напред“, „окрет лево“ и „окрет десно“, увођење концепта „петља“.
14.јун „Погоди која је моја функција“ – разговор са децом о њиховом схватању начина фунционисања рачунара. Након тога организована је игра у оквиру које су деца стављена у ситуацију да на практичан начин открију функцију рачунара.
28.јун „Рад у графичком окружењу – Lightbot app“ – увођење деце у рад са апликацијом која их корак по корак уводи у концепте: секвенце, процедуре, петља…, решавање задатака путем рада у малим групама коришћењем кодирања како би програмирали робота и довели га до означеног места где је потребо да се упали лампица.
2. јул „Петље, варијабле и поступци кроз игру и програм Scratch“ – игра „Д-О-Л-Е“ у циљу упознавања са појмовима петља, варијабла, поступак и разумевање њиховог значења, игра „Програмирај ме“, креирање анимација.
8.јул „Бибот робот у лавиринту и на ливади“ – игра „Робот“ – васпитач је у улози робота и деца му дају инструкције како да извади робота из ормара и постави га на таблу за игру. Игра „Лавиринт“ – робот треба да прође кроз лавиринт од коцака. Игра „Шарена ливада“ – на табли заигру постављају се цветове различитих боја, испод сваког цвета се налази неки од знакова чија су значења објашњена деци. Задатак деце је да дођу до одређеног цвета али водећи рачуна о знацима.
2.август „Слике од пиксела и бинарни језик“ – интерактивна дискусија уз фотографије на којима су видљиви пиксели, објашњење појма пиксела. Интерактивна дискусија о рачунарима и начину њиховог комуницирања са корисницима, објашњење појма бинарни језик. Игре „Пиксели“ и „Моја слика од пиксела“.
7.август „Кодирање кроз игре у апликацијама Code-a-pillar, Lightbot и Run Marco“ – коришћењем уређаја Micro.bit деца се деле у две екипе: једна која задаје налоге роботу а друга која их извршава. Објашњење и фунцкионисање апликација Code-a-pillar, Lightbot и Run Marco. Кодирање у датим аплиакцијама индивидуално или пару.

СТРУЧНА ПРЕДАВАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

У уторак 26.јуна учеснице мобилности одржале су стручна предавања за чланове васпитно-образовног већа.
Наташа Анђелковић, Александра Јоцић и Тамара Стојић одржале су предавање „Могућности за примену основа програмирања у раду са децом“ кроз коју су присутнима представлиле исксутва и знања стечена на курсу „How to Teach Coding in School Education“. Присутни су имали прилику да се детаљније упознају са појмом рачунарског размишљања и типовима активности за развој рачунарског размишљања код деце. Предствљене су могуће области рада са децом: активности без технологије, роботи, дигитално графичко окружење са примерима конкретних активности.
Стручне сараднице Наташа Радојевић, Душица Чолаковић и Јелена Тришић Стајић одржале су предавање на тему „Како учинити установу више дигиталном“. На почетку презентације представљен је појам дигитализације, као и важност и актуелност ове теме у савременом друштву, појашњен је појам дигиталне писмености и његови домени. Кроз предавање је дата анализа актуелне ситуације али и предлози како да нашу установу учинимо више дигиталном.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ВАСПИТАЧЕ

У четвртак 21.јуна у вртићу „Бисер“, учеснице курса о основама програмирања у раду са децом одржале су угледне активности за васпитаче на следеће теме:
„ Рачунарско размишљање у играма без употребе технологије“ која је имала за циљ подстицање развоја рачунарског размишљања код деце. Деца су се кроз ову активност упознала са три основне карактеристике робота – сензор, одлука и акција.
„Развој рачунарског размишљања у играма са Бибот роботом“ која је имала за циљ упознавање деце са Бибот роботом али и основним принципима кодирања и програмирања.
„Развој рачунарског размишљања кроз игре и игролике активности коришћењем уређаја Makey Makey“ – учешћем у овој активности деца су имала прилику да стекну знања о различитим начинима креативне употребе рачунара.
Активностима је присуствовало преко 20 васпитача. Учеснице мобилности су на конкретан и практичан начин упознале присутне са знањима која су стекла на курсу у Дилингену.
Угледне активности представљају увод у радионице са васпитачима које ће се реализовати током септембра и октобра а на којима ће се васпитачи практично обучавати за примену основа програмирања у раду са децом.

„НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“ међународна конференција

Учеснице мобилности, васпитачи Наташа Анђелковић, Александра Јоцић и Тамара Стојић, у суботу 09.06.2018. на међународној конференцији „Нове технологије у образовању“ одржале су презентацију на тему „Рачунарско размишљање у вртићу – искуства са Еразмус+ пројекта“. Кроз ову презентацију поделиле су искуства и знања стечена током курса „How to Teach Coding in School Education“ са колегама и колегиницама из различитих земаља и приказале њихову примену у непосредном раду са децом.

Стручни састанак Искуства са мобилности у оквиру пројекта „Знање за будућност“

У четвртак 19.04. 2018. године у вртићу „Исток“, одржан је стручни састанак на тему „Искуства са мобилности у оквиру пројекта „Знање за будућност“. Душица Чолаковић, педагог упознала је учеснике са процеом израде пројекта, како су текле припреме за саму мобилност, фазама у реализацији пројекта, активностима планираним за наредни период (активности имплементације и дисеминације). О садржајима и личним искуствима са курса „School leadership in practice“ (9.3. – 15.3.2018., Рим, Италија) говорила је Наташа Радојевић, психолог. Васпитачи Наташа Анђелковић, Тамара Стојић и Александра Јоцић присутнима су пренеле утиске и садржаје са курса „How to teach Coding in School education“ (19.3. – 23.3.2018.. Дилинген, Немачка). Састанку је присуствовало око 60 васпитача и стручних сарадника.

„Знање за будућност“-обука у Дилингену

Други тим учесника мобилности, васпитачи Александра Јоцић, Наташа Анђелковић и Тамара Стојић 19.03. 2018.године отпочели су са обуком ,,How to teach coding in the school education” која се одржава у Дилингену, Немачка, до 23.03.2018. године. Обуку похађају и учесници мобилности из других земаља: Шведске, Естоније, Белгије, Летоније, Италије и Немачке. У првим данима обуке неке од тема биле су: теоријске основе развоја рачунарског размишљања, интеграција кодирања у курикулум, употреба различитих робота, развијање разумевања принципа функционисања информационо комуникационих технологије, педагошки аспекти и праћење развоја и напредовања деце у активностима које развијају рачунарско размишљање. Учесници мобилности имали су прилике да осмишљавају, упознају и практично реализују већи број активности базиране на концептима развоја рачунарског размишљања.

Пројекат „Знање за будућност“-први курс

Први тим учесника мобилности, Душица Чолаковић, педагог, Наташа Радојевић, психолог и Јелена Тришић Стајић, помоћник директора за васпитно образовни рад, 09.03. 2018. године отпочеле су са обуком „School leadership in practice“, која се одржава у Риму, Италија, до 15.03.2018. године. Обуку похађају и учесници мобилности из других земаља, Шпаније, Румуније, Пољске и Шведске.
У првим данима обуке, неке од тема обуке биле су:
– компетенције за 21. век,
– колаборативно учење,
– промена улоге наставника,
– дигиталне технологије и алати
– промена простора у функцији активације
Како би учесници мобилности на најефикаснији начин применили теоретско знање које стичу на обуци, организована је и активност у локалној заједници, на отвореном простору. Учесници мобилности су формирани у мешовите тимове са циљем да заједнички реше 18 постављених задатака, притом користећи дигиталне ресурсе и алате.

Припрема учесника за мобилност у оквиру пројекта „Знање за будућност“

Ученици мобилности у оквиру пројекта „Знање за будућност“ се уз подршку пројектног тима припремају за похађање курсева у Немачкој (Дилинген у периоду 19. – 23.03.2018.) – „CODING and Computational Thinking: empowering primary teachers to use coding in class room practice“ и у Италији (Рим у периоду 9.3.-15.3.2018.) – School leadership in practice. .
Учесници су се упознали са детаљним садржајем курсева, и активно прате теме везане за примену ИКТ-а у раду са децом, у професионалном развоју, развоју установе и преко других електронских извора.
Веома су важне припреме кроз упознавање са културом, традицијом, историјом Немачке и Италије, културно историјским знаменитостима градова Дилингена и Рима у којима ће се одржавати курсеви.
Такође, учесници припремају и презентације за остале учеснике курса: о нашој земљи, о ПУ „11. април“, специфичностима рада васпитача и стручних сарадника и о досадашњим искуствима у примени ИКТ-а у раду.
Сви учесници у циљу језичке припреме похађају on line курсеве енглеског језика.
У циљу припреме учесника мобилности, формирана је и група на e Twinning-у „Знање за будућност“ у оквиру које се размењују сви релевантни садржаји, материјали, ресурси, линкови и остварује се међусобна сарадња и договори.

Избор учесника мобилности у пројекту „Знање за будућност“

Комисија за одабир учесника мобилности у пројекту „Знање за будућност“ је 09.01.2018. на основу пристиглих пријава разматрала дигиталне компетенције кандидата, стручна усавршавања и искуства у примени ИКТ-а у раду са децом и професионалном развоју, као и мотивацију за учешће у пројекту. Комисија је и обавила разговоре са кандидатима који су ушли у ужи избор и предложила директору установе Мирјани Секулић кандидате за учешће у мобилности.
Одлуком директора, Курс о спровођењу дигиталних промена у Установи похађаће Душица Чолаковић, стручни сарадник педагог, Наташа Радојевић, стручни сарадник психолог, и Јелена Тришић Стајић, помоћник директора. Курс о примени основа програмирања у раду са децом, одлуком директора похађаће Наташа Анђелковић, васптиач, Александра Јоцић, васпитач и Тамара Стојић, васпитач.
Пројектни тим, поред учесника мобилности, чине и Мирјана Секулић – директор установе, Данијела Дробњак – помоћник директора, Нада Кучук – педагог, Далиборка Елезовић – медицинска сестра васпитач, Ана Бућан – психолог, Невена Мишковић -психолог, Марина Принчевац – педагог, Асима Сулејмани – васпитач, Слађана Вељковић -шеф рачуноводства.

Почетак реализације пројекта „Знање за будућност“

У Предшколској установи „11. април“ је 20.12.2017. почела реализација
пројекта „Знање за будућност – подршка развоју дигиталних компетенција код
запoсолених и деце“, у оквиру програма Еразмус+ који се финансирна средствима
Европске уније. Одлуку о одабиру пројеката за финансирање донела је Фондација Темпус
Еразмус+ на основу правила програма Еразмус+. Наш пројекат „Знање за будућност“
испунио је захтеване критеријуме квалитета, оцењен је веома високом оценом, 88/100 и
одобрен је за финасирање.
Као главне активности пројкте биће похађање курсева “CODING and computational
Thinking: empowering primary teachers to use coding in classroom practice“ (19. – 23.03.2018.
– Дилинген, Немачка) и Digital Turn: How to make your school more digital“ (27.05. –
02.06.2018. – Харлем, Холандија). Курсеве ће похађати васпитачи, стручни сарадници и
представници органа руковођења Установе који буду изабрани на основу интерног
конкурса.
У периоду април – децембaр 2018. године планиран је низ активности примене и
дисеминације: радионице и угледне активности са децом, васпитачима и стручним
сарадницима, предавања, израда препорука и предлога за увођење дигиталних промена у
Установи, припрема чланака за сајт ПУ, стручних текстова за стручне часописе, припрема
стручног рада и округлог стола, брошура…
Реализацијом пројекта „Знање за будућност“ циљ је да се постигне унапређење
ИКТ компетенција запослених за примену основа програмирања у раду са децом
предшколског узраста, повећање капацитета установе за спровођење дигиталних промена
у Установи, успостављање међународне сарадње са установама које имају искуства у
области примене ИКТ- а у образовању.