„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ – ВЕЖБАОНИЦА

„ШТА СВЕ МОГУ СА СВОЈИМ ТЕЛОМ“ – ЈАСЛИЦЕ „ДРАГАН ЛАКОВИЋ“

У стријој јасленој групи коју воде медицинске сестре васпитачи Душанка Младеновић, Жељана Стевановић и Драгана Јовановић, дана 05.12.2019., реализована је још једна активност у којој је директну партиципацију, и у планирању и реализацији, имао родитељ детета из групе. Активност је реализована као завршна активност теме „Шта све могу са својим телом“ која се одвијала неколико недеља, а у оквиру пројекта групе „Моје тело“,
Кроз „живу“ комуникацију и интеракцију, родитељу су деца давала одговоре на питања шта то све они могу са својим телом, како умеју да трче, скачу, пузе, да се провлаче, прескчаку…
Физичка активност се не може научити само разговором. Нужан услов је да дете само изводи радњу, тј. да формира моторну представу. У усвајању и развијању моторичких вештина посебно су корисне прецизне инструкције, добра демострација вежби, и све друге врсте вербалних и визуелних информација. Инструкције морају да охрабрују и мотивишу децу, да укажу на сличност са нечим им је већ познато и што су раније научили и испробали.
Стога је, уз вођство и демонстрацију родитеља и васпитача, моторичка активност започета вежбама кроз лагано загревање и разгибавање, а потом су деца прелазила полигон спретности који је укључивао прелазак преко греде, значајне вежбе за јачање равнотеже, котрљање ваљка, обручева и лопти, убацивање лопти у кош, за које је деци био потребан додатан напор одизања на прсте, а онда и канап уз помоћ којег су, и снагом својих руку, вукли сопствено тело, потом и провлачење испод стола и обручева.
Пажња деце јасленог узраста је уобичајено краткотрајна, али када су деца и након једног сата игре сви у глас узвикивала „још“!, жеља им се испунила проширивањем активности кроз опонашање лета авиона, опанашање покрета пливања…
Уз спортски поздрав, деца су се захвалила родитеља који је учествовао у активностима.
За децу је припремљена и посебна просторна целина у холу јаслица, „Вежбаоница“, у којој могу свакодневно да вежбају са својим родитељима и васпитачима.