Врабац

ВРАБАЦ – Бежанијска коса

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Данила Лекића Шпанца бр. 2

228-0047
228-0049
228-0052

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
Јасле: „Природа и ми“
Вртић: „Свет какав желим“