Сунцокрет

СУНЦОКРЕТ

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Палмира Тољатија 26а

2692-891 вртић
2693-524 јасле

 Suncokret

Централна тема за подстицање свих аспеката дечјег развоја :
„Упознајемо, истражујемо“