Славуј

СЛАВУЈ

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Булевар уметности 31

2131-943 вртић
2130-242 јасле

Централне теме за подстицање свих аспеката дечјег развоја :
Јасле: „Лутка као подстицај развоју говора“
Вртић: „Дете и наука“