Шећерко

ШЕЋЕРКО

Објекат са јасленим групама

Адреса: Париске комуне 33а

2674-276

 Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
„Дете и природа“