Полетарац

ПОЛЕТАРАЦ

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Народних хероја 19а

3111-457 вртић 2134-480 јасле

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
„Истраживачи света око нас“