Петлић

ПЕТЛИЋ

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Студентска 2

2691-995 вртић

 Petlic

 Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
Јасле: „Дете, уметност и природа“
Вртић: „Природа као полазиште за говорно стваралаштво“