Маја

МАЈА

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама
Грамшијева 2а

2698-501 вртић
2698-108 јасле

Централне теме за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
Јасле: „Албум активности најмлађих стваралаца“
Вртић: „Самопоштовање и животне вредности“