Ластавица

ЛАСТАВИЦА

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: III булевар 186

6146-126 вртић 6132-980 јасле

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
Јасле: „Моја прва радосница (самопоштовање)“
Вртић: „Самопоштовање“