Изворчић

ИЗВОРЧИЋ

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Булевар Михаила Пупина 175

2690-406 вртић 2693-713 јасле

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
„Све се око мене мења“