Исток

ИСТОК

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Јурија Гагарина 168

2160-911 вртић 2156-851 јасле

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
„Земље света“