Бисер

БИСЕР

Комбиновани објекат са вртићким и јасленим групама

Адреса: Омладинских бригада 106

2152-673 вртић
2154-762 јасле
2154-477 стручни сарадник

Централна тема за подстицање свих аспеката дечијег развоја :
Јасле: „Путујућа кућица сликоигрица“
Вртић: „Центар креативних и кооперативних игара“