„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ ПОДСТИЦАЊЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

ПОДСТИЦАЊЕ ЕМОЦИОНАЛНЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ у јаслицама „Драган Лаковић“

Директна партиципација родитеља у васпитно образовном раду и развијање партнерске и проактивне улоге родитеља се посебно негује у јаслицама „Драган Лаковић“.
У оквиру пројеkта групе, „Моје тело“, у старијој јасленој групи, коју воде Душанка Младеновић и Жељана Стевановић, у оквиру фебруарске подтеме “ Емоције „, 13.02.2020. године реализована је активност у којој је активну улогу имао родитељ детета из групе.
Како смо срећни, тужни, љути или уплашени је игровна активност коју родитељ започео причом о основним емоционалним расположењима кроз која пролази лик у причи. Током причања приче родитељ и васпитачице гестовима и мимиком демонстрирају емоције узроковане одређеним догађајима у причи и подстичу децу да их опонашају. Активност је обогаћена додатним игровним средствима, анимираним ликовима на штапићима који илуструју различите емоције. Деца кроз разговор са родитељем и васпитачицама препознају емоције, повезују их са догађајима и емоцијама кроз које је прошао јунак приче коју су саслушали.
Додатна вредност проактивне улоге родитеља у раду васпитне групе је и дидактичко средство које је израдио један од родитељ у циљу усвајања емоционалних израза кроз игру. Ово дидактичко средство постављено је на зид собе, а померајући делове лица и формирајући различите емоционалне изразе деци се пружа могућност да у самосталној игри прерађују стечена искуства из ове организоване активности.