„ВРАБАЦ“ – ДЕЦА КАО КРЕАТОРИ

У вртићу “Врабац“, одржана је угледна активност „Деца као креатори простора и времена“. Деца јаслених и вртићких група показала су гостима на који начин користе сав расположив простор у вртићу. Полазиште за ову активност био је прилагођени Монтесори материјал, са чијом израдом се почело још претходне школске године. Оно на шта смо сви поносни јесте активно учешће родитеља, како у изради материјала, тако и у самој активности у којој су имали улогу излагача, али и реализатора активности. Ово је још један пример одличне сарадње родитеља, деце и васпитача.