„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ АКТИВНОСТИ У ЈАСЛИЦАМА

ЗУБАР НИЈЕ БАУК – јаслице „Драган Лаковић“

Први одлазак на систематски стоматолошки преглед је за децу ново и непознато искуство, често пропраћено страхом. Како би посету стоматологу деца прихаватила као рутину и уобичајени животни догађај, м.с. васпитачи Маријана Александрић и Данијела Мировић су приближиле деци ово будуће искуство преточивши га у игру.

Завршна активност „Зубар“, у оквиру пројекта „Занимања“, била је посвећена професији зубара. Током читавог месеца новембра деца су се упознавала са овом професијом путем постер илустрација, путем симболичких репрезената алата које користи зубар и посебно осмишљеног кутка у којем су прерађивала новостечена искуства.

Улогу доктора стоматолога радо је прихватила колегеница, медицинска сестра за превентивно здравствену заштиту, Александра Николић Миловановић, и као део програма „Здрав вртић“ који реализује у оквиру свог здравствено васпитног рада.

Сва деца су имала прилику да буди и пацијенти, али и да се нађу у улози зубара, а посебно су били радосни због похвала које су добили од наше „зубарке“ колико тога већ знају о њој. Такође, деца су могла свакодневно да показују родитељима шта су све научили о хигијени зуба играјући се са родитељима у интерактивном кутку у холу јаслица.

Усвајање сазнања како доктор прегледа зубиће и како се зубићи правилно перу помогло је и мноштво визуелних и манипулативних средстава чију су израду радо прихватили родитељи групе.