„ШВРЋА“ – ЈЕСЕЊЕ СЛИКАРСКЕ ИГРАРИЈЕ

Вртић “Шврћа“
Средња група
У оквиру мини пројекта “Јесење сликарске играрије“ деца средње групе вртића “Шврћа“ су представила свој доживљај јесењих боја и амбијента.Кроз различите сликарске активности,као што су сликање куглицама и штапићима,сликање разливањем и прскањем боје,сликање отискивањем и др. ,деца су развијала ликовну радозналост,машту и овладавала поступцима у раду са бојом.