„ЧАРОБНА КЕЦЕЉА“ у јаслицама „Драган Лаковић“

У старијој јасленој групи, коју воде медицинске сестре васпитачи Душанка Младеновић и Жељана Стевановић, отпочели су први кораци у пројектном планирању.
У оквиру пројекта „Моје тело и ја“ током септембра реализује се прва пројектна под тема „Представљамо се и упознајемо“.
У првим данима септембра, низом активности васпитачи и деца су дочекивала нове другаре и кроз игру их упознавали са простором и ритмом живота у јаслицама, а 17.09.2019., реализована је за децу и посебна активност „Чаробна кецеља“ у којој је директну партиципацију имала мама детета из групе.
Мама је на себи имала необично занимљиву кецељу са пуно џепова. У њима су се налазиле фотографије деце. Деца су појединачно прилазила и вадила насумице по једну фотографију детета. Подстакнута питањима, деца су именовала друга или другарицу, показивала су фотографију другој деци, прилазила детету са слике и давала му фотографију.
Занесени овом чаоробном кецељом, игра је проширена тако што су у џеповима проназили разне предмете, кључеве, штипаљке, фломастере, огледалца, и међусобно их даровала. У радости заједничког дружења, родитељ је иницирала неколико покретних игара уз песму и музику.
Циљ и задаци ове активности били су вишеструки: да се деца међусобно упознају, радују једни другима, стварају слику о себи, јачају поверење и припадање групи, као и да се омогући родитељима да узму проактивно учешће у животу своје деце у јаслицама.