„СРНА“ ПРЕУРЕЂИВАЊЕ ФИЗИЧКЕ СРЕДИНЕ

Преструктуирана средина за развој и учење. Ходници вртића „Срна“ доступни су деци и одраслима да кроз игру и покрет развијају моторичке и мисаоне способности.
Деца од раних јутарњих часова користе полигоне такмичећи се са својим родитељим.