„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ – ЖИВОТНО ПРАКТИЧНЕ АКТИВНОСТИ

Најбољи начин да се дете припрема за живот чине животно практичне активности. У складу са развојним и психолошким карактеристикама деце, ове активности претворили смо у игру јер кроз игру дете учи да ради.
Током фебруара, користећи реалне предмете и симболичке репрезенте, деца су усвајала правила постављања стола користећи пластичан прибор за обедовање (ножевe, виљушке, кашике, плитке и дубоке тањире, чаше и шоље, папирне салвете). Учила су и да замесе тесто користећи брашно и воду, а потом су у игри имали и прибор за израду колача и тестенине (дрвене оклагије, модле).
У активности „Моја прва лимунада“, користећи реалан материјал и прибор (лимун, коцке шећера, цедиљке за лимун) деца су научила како да самостално направе лимунаду.
Посебан доживљај у овим активностима била је директна партиципација родитеља.
Осим као директни учесници наших активности, родитељи су и индиректно, доношењем неопходног прибора и материјала за игру, обогатили садржај ових активности.
У сарадњи са родитељима активност су реализовале медицинске сестре васпитачи Гордана Виријевић и Далиборка Елезовић.
Активности са родитељима реализоване су 28. фебруара и 01. марта 2019. године.