„ИСТОК“- КРЕИРАЊЕ СРЕДИНЕ ЗА

Дана 14.11 и 15.11.год. у вртићу „Исток“ васпитачи средње групе су заједно са децом и родитељима организовали радионицу у којој су радили на креирању средине за игру и учење. Радионице су организоване у поподневим активностима, а због боље организације и реализације активности, родитељи су били подељени у радне групе. Родитељи су заједно са децом уређивали центар кухиње, центар облачења и костимирања (центар улога) , центар фризера…
Деца су уживала у радионицама заједно са својим васпитачима и родитељима.