„ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА

Мајсторска радионица у јаслицама „Драган Лаковић“
Непосредно животно искуство је веома важно у развоју детета. Зато је свако реално искуство са средином прилика да се дете подстакне на практичну активност, да манипулише предметима и алатима и увиђа како се одвијају неки процеси. За децу су то вредне прилике и доживљаји у којима се се осећају веома важним.
Једна мала поправка намештаја била је посебан доживљај за децу. Окупљени око чика Дулета вешто су баратали алатом и закуцавали ексерчиће. Свако је имао прилику да помогне чика Дулету да поправи намештај. Помоћ и надзор при манипулисању реалним прибором деци су брижљиво осигурали чика Дуле и медицинска сестра васпитач.
По поправци намештаја мајсторска радионица се није затворила. Током остатка дана деца су поправљала аутомобиле, колица за бебе и опонашале све радње током поправке намештаја. Ово је био дан када су све друге играчке „пале у заборав“ јер се деца нису одвајала од мајсторског алата.
Реализовано дана 15.11.2018. године.