РЕАЛИЗОВАНЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“

Радионице са васпитачима на тему „Подстицање развоја рачунарског размишљања у раду са предшколском децом“ одржане су у вртићу „Бисер“ 25.октобра. Радионицима је присуствовало 18 васпитача из 7 објеката установе, а водиле су их васпитачи који су похађали курс о основама програмирања у раду са децом.
У уводном делу, присутни васпитачи имали су прилику да се упознају са појмом и концептима рачунарског размишљања. У првом блоку радионица представљене су активности без употребе технологије којима се подстиче развој рачунарског размишљања код деце. Други блок радионица био је посвећен активностима у дигиталном графичком окружењу. У последњем блоку, присутни васпитачи практично су провежбавали активности и игре са роботом Би-ботом: Лавиринт, Пронађи пара, Прича по сликама, сакупи воће/поврће…
На крају радионица, тимовима из свих седам објекта из којих су присуствовали васпитачи уручени су Би ботови који ће се користити у даљем раду. Покренута је иницијатива да се оформи гугл група у коју ће се учланити присутни васпитачи и циљу размне идеја, предлога, исксутава, дилема у вези са развојем рачунарског размишљања код деце.

Дана 30. октобра у вртићу „Исток“ одржане су радионице на тему „Ка дигиталним променама“ са стручним сарадницима установе. Први блок радионица био је посвећен комптенцијама са акцентом на дигиталне, потом појмовима „blended learning“ (мешано учење) и „flipped classroom“ (изокренута учионица). Присутни стручни сарадници упознати су са програмима и апликацијама за сарадњу (padlet, trello…), потом су представљене могућности које пружа Google for Education. Други блок био је посвећен програмима за учење и стручно усавршавање (tes.com, edmodo…).
Радионице су биле припремљене у интерактивном програму са идејом да се учесници радионица касније могу враћати на понуђене садржаје (текстове, чланке, видео материјале, презентације…).
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.

Радионице на тему „Ка дигиталним променама“ за руководиоце вртића одржане су у у среду 7.новембра у вртићу „Исток“. У првом делу, присутни су се подсетили предавања „Дигиталне иновације у образовању“ које је у установи одржано у септембру 2018. Потом је на нивоу мањих група анализирано актуелно стање уз каснију дискусију на нивоу целе групе. Разговарано је у којим ситуацијама и за обављање којих послова руководиоци користите дигиталну технологију, у којој мери дигитална технологија помаже или одмаже у обављању послова руководиоца, са којим тешкоћама у коришћењу ИКТ-а се суочавају и како их превазилазе, са ким се консултују, како би ИКТ могле да унапреде руковођење … У наставку је дискутовано о компетенцијама васпитача за коришћење ИКТ-а. Други блок је започет вежбом „Вртић бинго“ у којој је требало применити ИКТ за решавање практичних проблема. Даље у наставку су представљени програми и апликације за комуникацију и сарадњу уз практично провежбавање истих. Одгледани су видео материјали са примерима добре праксе руковођења установом уз употребу ИКТ-а.
Радионице су реализовале стручне сараднице које су похађале курс „Руковође школом у пракси“.