„ЗВЕЗДАНА ПРАШИНА“ – ПОРУКЕ МИРА И СРЕЋЕ

Током протеклог месеца, одржана је активност у сарадњи са породицом под називом “Порука мира и среће“, за децу предшколског узраста. Подразумевала је развијање социјалних вештина и подстицање емпатије код деце, именовање, препознавање емоција код других људи на основу вербалне и невербалне комуникације. На основу дате активности ствара се позитивана клима у групи, и осећај јединства породице и вртића.
Као синтеза свега предходно усвојеног пустили смо на слободу беле голубове као универзалне симболе мира.