„БАЈКА“ МАЛИ ЛАВИРИНТ ЧУЛА

У среду, 13. Јуна у вртићу “Бајка“ одржана је ликовна активност „ Додирни, ослушни, осети… -мали лавиринт чула“, за децу свих група.
Деца и одрасли, подељени у групе, решавали су задатке у дворишту вртића, који су осмишљени тако да учеснике усмере на то да свесно користе поједина чула (чуло мириса, додира, звука) како би их успешно решила.
Свака група је добила своју мапу кретања, која их је упућивала на то којим редоследом ће решавати задатке у лавиринту. Неки од задатака захтевали су и моторичку спретност и сарадњу међу малим и великим члановима тима, али, захваљујући добром тимском духу, све су се препреке прелазиле лако.
Након што су успешно прошла кроз све изазове лавиринта и наоштрила чула, деца су своје расположење изразила бојом и четкама на различитим подлогама, уз звуке класичне музике.