У ЈАСЛИЦАМА „ДРАГАН ЛАКОВИЋ“ ИГРАМО СЕ, ИСТРАЖУЈЕМО И САЗНАЈЕМО

Воће и поврће – истражујемо, играмо се и сазнајемо у јаслицама „Драган Лаковић“
У јаслицама „Драган Лаковић“, 09.05.2018. године, у средњој јасленој групи, реализована је тематска радионица са децом и родитељима. Циљ радионице био је израда воћа и поврћа од различитих сензорних материјала, ширење дечјих сензорних искустава, усвајање нових појмова и боја.
У складу са месечном темом која се реализује у групи, медицинске сестре васпитачи су, наново у сарадњи са родитељима који су доносили постер илустрације, уредиле и физичку средину са мотивима воћа и поврћа (сезонског и вансезонског). За садржаје које су деца и родитељи креирали на радионици припремиле смо одовојени простор. Посебну вредност овог простора чиниће и стална сећања на радосне тренутке заједничке игре и разоноде детета, родитеља и медицинских сестара васпитача у нашој групи