„ВРАБАЦ“ – ТАЈАНСТВЕНИ ЗАЛИВ

Играјући се игара из детињства својих родитеља, деца средње васпитне групе су пожелела да смисле и неку нову – своју. Отац, Владимир Миновић, направио је подлогу за игру. На радионици су остали родитељи са својом децом правили фигуре. Када је су подлога и фигуре за игру биле готове, деца су са васпитачицама Тањом Гојковић и Љубицом Митровић дале игри име „Тајанствени залив“ и осмислила правила игре. Колико деца игру воле говори то што је играју и у дворишту вртића, а често им се придруже и деца из других група.