„Знање за будућност“-обука у Дилингену

Други тим учесника мобилности, васпитачи Александра Јоцић, Наташа Анђелковић и Тамара Стојић 19.03. 2018.године отпочели су са обуком ,,How to teach coding in the school education” која се одржава у Дилингену, Немачка, до 23.03.2018. године. Обуку похађају и учесници мобилности из других земаља: Шведске, Естоније, Белгије, Летоније, Италије и Немачке. У првим данима обуке неке од тема биле су: теоријске основе развоја рачунарског размишљања, интеграција кодирања у курикулум, употреба различитих робота, развијање разумевања принципа функционисања информационо комуникационих технологије, педагошки аспекти и праћење развоја и напредовања деце у активностима које развијају рачунарско размишљање. Учесници мобилности имали су прилике да осмишљавају, упознају и практично реализују већи број активности базиране на концептима развоја рачунарског размишљања.