Народна традиција у јаслицама „ЗВОНЧИЋИ“

Јасле: „Звончићи“

Тема: Народна традиција

Циљ: упознавање деце са елементима народне традиције

Ток активности:

  • Свечано отварање традицоналних игара
  • Представљање старијих јаслених група у народној ношњи
  • Разгледање старих предмета (инструменти, опанци, ћилими, вежени стољњаци, гусле, фрула, кашике…) и слика
  • Играње игара уз традиционалне песме (соба 5 Дивна, Дивна; соба 6 Ја посејах лубенице)

Завршно коло (обе јаслене групе)- Гружанке девојке

Реализатори:  Квргић Т., Марковић С., Стојановић Д., Стевановић С., Миланов А., Марјановић Ј.