Упис деце

 • Од 2006. године упис деце у ПУ „11. април“ врши Централна уписна комисија коју именује Директор Установе;
 • Формулар молбе и сву пратећу документацију Комисија прослеђује објектима пре редовног Конкурса за упис у текућу годину;
 • На Конкурсу равноправно учествују сва деца према важећим критеријумима;
 • Конкурс се односи на пријем деце у целодневни поподневни боравак (11ч) и припремни предшколски програм (4ч);
 • Након објављених спискова деце у редовном Конкурсу родитељи имају право жалбе;
 • Уколико постоји већи број захтева за пријем деце у односу на слободна места, Централна уписна комисија нуди могућност смештаја деце у неки од објеката на територији Општине Нови Београд који има слободних места;
 • Родитељима који су прихватили усмерења пријема нуди се могућност премештаја детета у жељени објекат чим се за то укаже могућност;
 • Централна уписна комисија води рачуна о томе да уколико родитељи који већ имају дете у неком објекту и друго дете прими у исти;
 • Централна уписна комисија врши упис деце током целе године у складу са смештајним капацитетима, пратећи месечне извештаје о броју деце у групама;
 • Централна уписна комисија доступна је родитељима сваким радним даном у периоду од 13 до 15 часова лично у Управи ПУ „11.април“ Ул.Народних хероја  12а. У овом интервалу Комисија се може контактирати и на телефон 2672-145, као и путем мејла komisija@11april-nbgd.edu.rs
 • Редовни Конкурс за пријем деце за радну 2015/2016. траје од 15.04.-30.04.2015. године.

Уколико желите да конкуришете за пријем деце за радну 2015/2016. годину, потребне обрасце можете преузети лично у неком од наших објеката или преузети у електронској форми са следећих линкова:

 

1. Конкурс за пријем деце за радну 2015/2016. годину;

2. Обавештење за родитеље;

3. Број слободних места;

4. Критеријуми и додатни критеријуми за пријем деце у Предшколску установу „11.април“, Нови Београд;

5. Образац захтева за упис деце и списак потребне пратеће документације за радну 2015/2016. годину;

6. Образац захтева за остваривање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи;

7. Одлука о правима детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда;

8. Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу;