„Конзервација папира“ у вртићу „Наша радост“

Сарадња са родитељима  у креирању и реализацији мини пројеката на нивоу вртића, представљање различитих занимања, а у овом случају и као сарадња са Народном библиотеком Србије. У вртићу „Наша радост“ у петак, 27.02.2015.год, од 10:00- 11:00, одржала се  радионица „Конзервација папира“ са две старије групе.   Циљ ове радионице је био упознавања деце са значајем чувања писаних споменика културе, упознавања са техникама заштите папира, демонстрација занимљивих и (и безбедних) метода „лечења“ оштећених књига.

Радионицу су одржали  конзерватори Народне библиотеке Србије: Жељко Младићевић, Славица Јанаћковић,  Милан Милосављевић и Тања Лошић.