КОРАЦИ ПРИ ПОТПИСИВАЊУ УГОВОРА ЗА НОВОПРИМЉЕНУ ДЕЦУ ПО МАЈСКОМ КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Кораци при потписивању уговора:

1. Потписивање уговора у вртићу у три примерка, од којих је један примерак за родитеље а два за ПУ „11.април“.

2. Преузимање уплатнице са обрачунатом аконтацију коју је потребно да родитељи уплате а доказ о уплати доставе вртићу.

3. Преузимање здравственог картона, који попуњава ординирајући лекар у државном Дому здравља. Здрваствени картон и лекарску потврду да је дете здраво за боравак у колективу родитељи доносе у вртић првог дана дететовог поласка у вртић и они не смеју бити старији 7 од  календарских дана. Здравствени картон и прва лекарска потврда морају бити издати у државном Дому здравља.

4. Родитељи заинтересовани за подношење захтева за регресирање трошкова боравка детета у предшколску установу све информацију могу добити у служби рачуновдства, Ул.Народних хероја 12а или путем телефона 2698-689.

Централна уписна комисија

(Кликните овде уколико желите да одштампате PDF верзију)