ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДГОВОРИМА НА ЖАЛБУ ПО КОНКУРСУ ЗА РАДНУ 2014/2015.ГОДИНУ

Одговори на жалбе које су родитељи поднели у редовном жалбеном року (од 13.06. до 23.06.2014.године) могу се преузети у објекту где је жалба и поднета од понедељка 14.07.2014. године (после 14часова). Родитељи који су поднели жалбу у Управи ПУ „11.април“, одговор преузимају у објекту који су навели као први жељени у захтеву за упис. Жалбу преузима родитељ, односно старатељ детета.

Жалбе поднете након редовног жалбеног рока (после 23.06.2014.године) биће разматране у другој половини августа, о чему ће родитељи бити благовремено обавештени.

Право на жалбу Другостепеној комисији имају родитељи који су добили одговор на жалбу Централне уписне комсије. Жалбе Другостепеној комисије подносе се од уторка 15.07.2014.године закључно са средом 23.07.2014.године у Управи ПУ „11.април“, Ул. Народних хероја 12а на спрату од 13 до 15 часова. Одговоре на жалбу родитељи ће моћи да преузму 27.08.2014.године у Управи ПУ „11.април“ (од 13 до 15 часова).

 

С поштовањем,

Централна уписна комисија