ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПОВОДОМ РЕЗУЛТАТА КОНКУРСА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 Родитељи незадовољни одлуком Централне уписне комисије о пријему децу по конкурсу за радну 2014/2015. године могу поднети жалбу. Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова примљене деце.  Жалба се подноси у вртићу у којем су родитељи поднели захтев за упис сваким радним даном у периоду од 7 до 17 часова закључно са понедељком 23.06.2014.године.

Жалба треба да садржи:

1. име и презиме детета за које се подноси захтев за упис односно жалба;

2. матични број детета

3. деловодни број под којим је захтев заведен (број са потврде коју су родитељи добили приликом предаје захтева за упис). Жалба мора бити потписана од стране родитеља односно старатеља.

Одговоре на жалбе родитељи ће моћи да преузму лично у објекту у ком су поднели захтев за упис односно жалбу од понедељка 14.07.2014.године.

Родитељи незадовољни одговором на жалбу Централне уписне комисије могу поднети жалбу другостепеној комисији ПУ „11.април“ Нови Београд од 15.07.2014.године у Управи ПУ „11.април“ Ул. Народних хероја 12 у периоду од 13 до 15 часова. О резултатима другостепене комисије родитељи ће бити накнадно информисани.

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ УПИСНЕ КОМИСИЈЕ

с.р. Душица Чолаковић

В.Д. ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

с.р. Гордана В. Ракић