Посета колега из Љубљане вртићима ПУ „11. април“

Предшколску установу „11. април“, 23.11.2013.год., посетили су директор и запослени вртића Трново из Љубљане. Директор Предшколске установе „11. април“, гђа Маја Стефановић, дочекала је  госте из Словеније и повела их у новоотворени вртић „Тесланаука за живот“ и вртић „Срна“.

У вртићу „Тесланаука за живот“, гостима су представљени формирани интерактивни научни центри, у којима деца  развијају дивергентно мишљење: центар географије „Живот на свим меридијанима“, центар сликарства „Уметник у мени“, музички центар „Музика у мојим очима“,  еколошки центар „Рециклирам стварам“, центар физичког васпитања „У игри заједно растемо“. Госте смо упознали са начином функционисања вртића – принцип енергетске ефикасности, који за грејање и хлађење користи  обновљив извор енергије – топлотну енергију Земље.

У вртићу „Срна“, колеге из Љубљане, имале су прилику да виде изложбу продуката креативних радионица деце, родитеља и васпитача из области екологије и рециклаже, естетско уређење комплетног простора који је прилагођен потребама деце и подстиче на креативно стваралаштво. Упознали су се и са програмским концептом овог вртића, који се заснива на подизању еколошке свести, развијању одговорног активног односа према природи и осећаја одговорности за заштиту животне средине.

Овом приликом, добили смо позив да посетимо вртиће у Љубљани у марту месецу. У циљу размене искустава, добре праксе  и постигнућа из области васпитања и образовања деце предшколског узраста, Предшколска установа „11. април“ ће организовати студијско путовање.