Резултати анкете за мерење задовољства корисника која је спроведена у свим вртићима ПУ „11. април“

Резултати анкете задовољства корисника услуга, која је спроведена на нивоу целокупне ПУ „11. април“, показују висок степен поверења у рад Установе.

Родитељи су највишим оценама оценили неке од кључних области као што су хигијена, однос запослених према деци и задовољство комуникацијом са васпитним особљем. Радује нас што су оцене уједначене, а од највише до најниже мали је распон.

Да би анкета добила пун смисао и била смерница за даље побољшање квалитета рада Установе, узећемо у обзир све напомене корисника и у будућности се фокусирати на њих. 

Хвала Вам, што сте још једном препознали нашу посвећеност у развијању васпитно образовне делатности, а ми ћемо се трудити да останемо једна од најпризнатијих Установа у региону.

Родитељи у сваком тренутку могу преузети образац анкете са нашег сајта (у одељку „Анкете“) и учествовати у оцени рада како бисмо наше услуге, у складу са потребама, континуирано усавршавали.

Родитељи су на анкети оцењивали квалитет рада и услуга одабиром оцене од 1 до 4 па резултате можете погледати на следећој табели: