ОКРУГЛИ СТО – „ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ“,

Округли сто на тему „Деца са сметњама у развоју у образовном систему“, одржан је 16.04.2013.год. у вртићу „Маја“ .
Домаћин и организатор Округлог стола је Предшколска установа „11. април“ и Директор г-ђа Маја Стефановић, која је истакла да развијањем инклузивне културе, праксе и политике у Установи, пружамо значајну подршку савременој породици и подстицај свеукупном дечјем развоју. Инклузија у васпитно образовном систему подразумева осетљивост за индивидуалне потребе сваког детета, прилагођавање и узајамно мењање. Организовањем и креирањем подстицајне средине за свако дете, стварају се услови за његово напредовање. Прихватањем различитости, учимо много о себи и другима, развијањем толеранције код себе и других водимо рачуна о поштовању права и најбољем интересу сваког детета. Чланови Тима за инклузивно васпитање и образовање Наташа Радојевић, психолог; Јасна Матаруга, социјални радник, представили су процес инклузије у нашој предшколској установи.
Гости учесници из Специјалне школе Нови Београд, директорка Мила Петровић, дефектолог ологофренолог; психолог Јелена Митић, логопед Маја Марић; дефектолог олигофренолог терапеут психомоторне реедукације Тања Булајић;  дефектолог олигофренолог Мирјана Стевановић; дефектолог олигофренолог Мирјана Тапушковић, представили су образовно васпитни процес у њиховој школи. Др Биљана Кохен je из угла здравствене институције говорила о процесу инклузије.
Након уводног дела, отворена је дискусија у којој су учествовали родитељи, гости из основних школа, васпитачи, стручни сарадници.
Учесници Округлог стола донели су заједнички закључак о важности перманентног стручног усавршавања свих учесника инклузивног процеса, сарадње породице и вртића/школе, као и повезаности свих система (просвета, здравство…).