Рециклажа у вртићу „Срна“

Рециклажа је тема којом се током целе године баве деца и васпитачи у вртићу „Срна“. Малишани вртића „Срна“ су овај пут одлучили да од пет амбалаже праве диносаурусе.

Радом са рециклираним материјалом утичемо на развој еколошке свести код најмлађих. Кроз заједнички рад пролазимо све фазе у рециклажи – од разврставања отпада до употребе продуката насталих од рециклираног материјала.

Промовисање рециклаже као једног од могућих начина утицања на смањење загађења животне средине и употреба рециклажног материјала за подстицање креативности деце и одраслих. Широка примена огледа се у могућностима једноставне, стваралачке употребе на свакодневним предметима.

Јачање унутрашње мотивације деце и одраслих за рециклажу може се пронаћи у осећању задовољства стварањем, проналажењем лепоте у малим стварима, позитивним осећањима урађеног корисног. Преношење игровне атмосфере у породицу и окружење и усмереност на заједничко конструктивно деловање.

На унутрашњем плану појединца добит од рециклаже може се пронаћи у осећању задовољства стварањем, проналажењем лепоте у малим стварима, позитивним осећањима урађеног корисног, усмереност учесника једних на друге и задовољство заједничког стварања.

На манипулативном плану вештина коришћења сопствених руку и употреба на креативан начин отворила је пут рециклажи у уметност. Обликујући на нов начин употребљене пластичне чаше, папир, картон, лименке, кишобрани, одбачени делове одеће, отпадака од дрвета. Најчешћа употреба ових материјала је комбиновање. Неограничен креативни потенцијал носи свако у себи, а непоновљивост идеја осликава се у употреби различитих материјала.

Заједнички рад деце и одраслих у области креативног изражавања посебно подстицајно делују на дете. Укључивањем одраслих блиских  детету у активности допринеће идентификацији и усвајању позитивног става према рециклажи.

Креативност се развија кроз подстицање деце да се слободно изражавају у раду са различитим материјалом комбинујући га на нов начин.

Материјали који се користе за рециклажу. пластика, метал, дрво, папир, картон, стакло, гума, одећа,  намештај, природни материјали, жица, керамика….