„ЧУВАЈМО ПРИРОДУ, УЗ ПРИЧЕ РЕКА РАСТЕМО БЕЗ ПРЕСТАНКА“

ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ ПУ „11. АПРИЛ“ – 05.10. 2012. Као један од облика обележавања Дечје недеље (01.10. – 05.10.) Предшколска установа „11. април“ организује Јесењи карневал и пратеће активности. Јесењи карневал традиционално се реализује у оквиру пројекта „Родно дрво“. Циљ овог пројекта је да од најранијег узраста развијамо свест код деце о значају очувања животне средине и утичемо на подизање еколошке одговорности у окружењу. Кроз игру и песму код деце развијамо свест о себи као делу природе и окружења, промовишемо вредности другaраства и заједништва. Овогодишњи јесењи карневал ће бити посвећен рекама и води, без којих живот на нашој планети није могућ.У склопу припреме за Карневал, у вртићима ће бити организоване креативне радионице деце, родитеља и васпитача, на којима ће припремати садржаје који имају еколошке поруке, костиме и заједничку кореографију деце и родитеља за Карневал. Карневал је риказ музичко-покретне игре деце и родитеља припремљене на поподневној радионици уз коришћење израђених инструмената и костима.

ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ 2012.

ЈЕСЕЊИ КАРНЕВАЛ  ПУ „11. АПРИЛ“ – 05.10. 2012.

„ЧУВАЈМО ПРИРОДУ, УЗ ПРИЧЕ РЕКА РАСТЕМО БЕЗ ПРЕСТАНКА“

     Као један од облика обележавања Дечје недеље (01.10. – 05.10.) Предшколска установа „11. април“ организује Јесењи карневал и пратеће активности.

Јесењи карневал традиционално се реализује у оквиру пројекта „Родно дрво“. Циљ овог пројекта је да од најранијег узраста развијамо свест код деце о значају очувања животне средине и утичемо на подизање еколошке одговорности у окружењу. Кроз игру и песму код деце развијамо свест о себи као делу природе и окружења, промовишемо вредности другaраства и заједништва.

Овогодишњи јесењи карневал ће бити посвећен рекама и води, без којих живот на нашој планети није могућ- Реке у нашем граду, Плава панете, Биљни ии животињски свет који живи у води, Вода и живот, Доживљаји са реке, мора… Упознавање деце са активностима којима можемо сачувати воде у окружењу и на планети, развијање одговорности за окружење, игре и експерименти са водом.

У склопу припреме за Карневал, у вртићима ће бити организоване креативне радионице деце, родитеља и васпитача, на којима ће припремати садржаје који имају еколошке поруке, костиме и заједничку кореографију деце и родитеља за Карневал – са родитељима се праве костими инструменти инспирисани звуковима природе. Осмишљава се музичко-покретна игра уз коришћење инструмената насталих на радионици у којој учествују деца и родитељи. Изрђују костими и заједнички осмишљава кореографије у којој учествују деца и родитељи.

Карневал је приказ музичко-покретне игре деце и родитеља припремљене на поподневној радионици уз коришћење израђених инструмената и костима.