РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПУ „11. АПРИЛ“

Предшколска установа „11. април“ Нови Београд, 8.6.2012. године објавила је спискове примљене деце по Конкурсу за пријем деце у радној 2012/2013. години. Спискови су објављени на свим вртићима предшколске установе. Родитељи имају право улагања жалбе у року од 8 дана од дана објављивања спискова. Жалбе предају лично у објекту у ком су предавали молбу за пријем деце у предшколску установу.