ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Предшколска установа „11. април“ и ове године у оквиру редовног васпитно образовног рада реализује обавезни припремни предшколски програм. Програм се остварује у оквиру целодневног боравка, као и четворочасовног. Полазећи од уважања развојних потреба, пратећи интересовања, значаја раног учења и искуства деце предшколског узраста остварује се свеобухватна припрема деце за полазак у школу кроз подстицање свих аспеката дечјег развоја.

Поред редовних програма рада, у оквиру наше Установе реализују се посебни и специјализовани програми, као додатна подршка породици. И ове године ће у вртићима Предшколске установе „11. април“ наставити са радом Центар за корективно вежбање и превенцију деформитета, Центар за развој говора и превенцију болести уста и зуба, Беби сервис. Активности ових центара односе се на успостављање партнерског односа породице и Установе путем тематских састанака, саветовалишта , креативних радионица чиме се Установа активно укључује и подстиче развој родитељске улоге и породице у савременом друштву.  Креативно дружење родитеља и деце, кроз игру и заједничку делатност и даље ће се реализовати у послеподневним сатима порограмом  „Поподне је време за игру“ . Програм обухвата рад у креативним, уметничким, еколошким и спортско рекреативним радионицама које су намењене свој деци и родитељима наше Предшколске установе.