КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ 2011/12.ГОД.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ  ДЕЦЕ 2011/12.ГОД.

Поштовани,

Предшколска установа „11.април“ расписала је 16.05.2011. године, конкурс за пријем деце за школску 2011/12. годину.

Пријаву за пријем у вртић подноси родитељ, односно, старатељ детета у жељени објекат.

Формулар молбе и остала пратећа документација налазе се код руководиоца вртића.

Родитељи заинтересовани за премештај детета /  деце  у оквиру вртића наше Установе (из објекта у објекат) такође  подносе документацију за премештај.

Конкурс за пријем деце остаје отворен до 31.05.2011. године.

Резултати конкурса биће објављени на огласној табли вртића 21.06.2011. године.

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана објављивања спискова.

Одлуку о пријему деце доноси Централна Уписна комисија коју је именовао директор Установе.

            Комисија ће радити по критеријумима формираним на основу Закона о предшколском васпитању и образовању,члан 13. („Службени гласник“ бр.48,од 26.03.2010. године).

Родитељи чија ће деца похађати Припремни предшколски  програм у трајању од 4 часа, уз молбу прилажу само фотокопију Извода из  матичне књиге рођених.

Родитељи имају право да приликом конкурисања у Установу попуне  приложени Захтев за регресирање трошкова боравка сходно Правилнику о  условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи, одмора и рекреације („Службени лист Града  Београда“,бр. 43/09 и изменама у броју 5 од 19.03.2010. године) и  доставе сву тражену документацију.