МАЛИ ЈУБИЛЕЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

МАЛИ ЈУБИЛЕЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „11.АПРИЛ“

01.11.1960.-01.11.2010. год.

На данашњи дан 1960. год. отворен је први дечји вртић на Новом Београду, у организацији стамбене заједнице. Стамбена заједница „Старо сајмиште“  01.11.1960. у Ул. Зарија Вујошевића бр. 47 у насељу Старо сајмиште, отворила је вртић који је био најсличнији данашњим савременим вртићима.

 

Деца вртића у дворишту

 

Стамбена заједница „Старо сајмиште“, обухватала је простор на левој обали Саве, од Железничког и Старог моста до новог Бранковог моста. Зграда у Ул. Зарија Вујошевића 47, чија је намена била да буде дечји вртић, саграђена је пре II Светског рата. У њој је била основна школа. Део зграде који је припадао дечјем вртићу, имао је три просторије које су опремљене новом опремом намењеном деци предшколског узраста. Вртић је  располагао великим ограђеним двориштем. Радно време вртића је било од 05:30 часова до 17 часова. Са децом су радили васпитачи, који су били образовани за рад са децом предшколског узраста.

Предшколски радници су кроз различите облике рада деловали на упознавању јавности са значајем и карактером предшколског васпитања и образовања.

 

Драматизација приче ,,Зунзарина палата“

           Вртић сарађује и  повезује се  са друштвеном средином. Васпитачи реализују са децом активности користећи дидактичка средства од природних материјала. Васпитачи почињу међусобно да се посећују, долази до размене искустава по општинама.