ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 Поштовани родитељи,

Предшколска установа „11.април“ од 01.11.2010.год.почиње са реализацијом радова на инвестиционом одржавању и адаптацији простора у коме се налази служба рачуноводства у Улици Париске комуне 33а.

Да би се рад свих служби рачуноводства и даље несметано одвијао, обезбеђени су простори у следећим објектима:

 

–    Шеф рачуноводства –  вртић „ Невен“, Народних хероја 12а

тел: 2603-766, 2603-042

–    Служба обрачуна уплатница за децу – вртић „Маја“,   Грамшијева 2а  тел: 2698-501

–    Комисија за пријем деце – вртић „Врабац“, Улица Данила

Лекића Шпанца 2 , тел: 228-00-47, 228-00-49

 

У нади да ћемо и даље успешно сарађивати, захваљујемо вам се на разумевању.