Одржана 1. Међународна Конференција

Одржана 1. Међународна Конференција

 

Први дан прве Међународне конференције „Васпитање и образовање предшколског детета у контексту стратегије одрживог развоја“ је био организован у 3 сесије. У пленарном делу било је 17 излагача.

Скупу су се обратили:

 • Помоћник председника Општине Нови Београд;
 • Градски Секретар за дечију заштиту;
 • Председник програмског одбора проф. др Жарко Требјешанин;
 • Представник Скупштине Србије из Одбора за права детета;
 • Председници струковних удружења;
 • Организатор Конференције, директор ПУ „11. април“ г-ђа Маја Стефановић.

 

У другој сесији излагачи су били из институција које представљају помоћ и подршку детету и породици и веома су важни сарадници предшколских установа:

 • Саветовалиште за брак и породицу;
 • Српски комитет за безбедност саобраћаја;
 • Невладин сектор;
 • Минстарство за рад и социјалну политику;
 • Стручни сарадници који су кроз конкретне акције приказали савремени приступ детету и облике интерактивне сарадње са родитељима;
 • Презентована су и искуства са првог кампа Кругова пријатељства одржаног у Бару, јула 2010.;
 • Представљени су пројекти који говоре о стању и перспективама грађанског образовања и васпитања у Босни и Херцеговини.

 

У трећој сесији приказани су примери добре праксе кроз 15 излагања представника Београда, Србије, Региона (Црне Горе, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније, Републике Српске из Босне и Херцеговине).

Издвојиле су се три тематске целине:

 • „Инклузивно образовање“ (деца из маргинализованих група, деца са сметњама у развоју и даровита деца);
 • „Развој еколошке свести на најранијем узрасту“;
 • „Неговање традиционалних и културних вредности“.

 

 

 

 

Другог дана конференције одржан је округли сто на коме је скуп поздравио и истакао важност његовог одржавања министар просвете Републике Србије проф. др Жарко Обрадовић. Министар је том приликом изразио задовољство напретком предшколске делатности  и чињеницом да је предшколска установа „11.април“ ставивши дете у контекст одрживог развоја и окупивши колеге из читаве Србије и региона, допринела побољшању квалитета васпитно образовног рада и још једном доказала да на најбољи начин брине о деци.

На исти начин своје импресије о скупу и његовој важности за даље унапређивање бриге о деци у читавој регији изнела је и госпођа Милијана Милидраг, представница Министарства просвете и науке Републике Црне Горе.

После пленарног дела, рад у оквиру округлог стола наставио се кроз интерактивне дискусије учесника у оквиру тема:

 • „Потенцијали и препоруке за имплементацију инклузивних програма у вртићу – очекивања,реалне могучности и евентуалне тешкоће“;
 • „Од неопходности до иновације – стратегије препознавања и подршке развоја специфичних талената предшколске деце“;
 • „Предшколско образовање као фактор умрежавања и комуникације градова Региона – бенефити за професионалце и децу као циљну групу“.

 

 

 

 

Заједнички закључци свих излагача били су следећи:

 • Потреба за повезивањем и умрежавањем државних институција и институција које се баве децом у земљи и региону;
 • Значај раног васпитања и образовања као и важност перманентног стручног усавршавања предшколских радника;
 • Суштина одрживог развоја је улагање у дете као појединца, члана породице и друштва;
 • Одрасли су одговорни за будућност деце како на плану васпитно образовног рада тако и на плану безбедности;
 • Толеранција, слобода,  права и уважавање различитости су вредности савременог друштва које се морају инплементирати од најранијег узраста.

 

Конференција је званично затворена обраћањем организатора, директора предшколске установе „11.април“ г-ђе Маје Стефановић.