Више од игре

Предшколска установа „11. април“ је отворени систем и иницијатор и различитих програма за децу и породицу са циљем да се обезбеди разноврсна понуда програма, облика рада и услуга деци и породицама са децом узраста до 12 година. Грађењем односа са породицом, локалном заједницом и широм друштвеном средином Предшколска установа „11. април“ је креатор, иницијатор и организатор програма којима задовољавамо различите потребе деце и породице. Водећи рачуна о развојним, културним и социјалним специфичностима, уважававамо игру као аутентични начин изражавања и учења. На тај начин задовољавамо перманентну потребу појединца и уже и шире заједнице за креативним осмишљавањеи стварности. У сусрет томе је у оквиру посебних и специјализованих програма Установе осмишљен програм „Више од игре“ којим се кроз различите активности из области креативног стваралаштва и изражавања подстичу:

 • развој интересовања и отворености за уметничке доживљаје код деце, пријемчивост за нова искуства;
 • радозналост код детета општим прихватањем његовог истраживачког духа пружањем разноврсног материјала и прибора и указивањем на оно што је необично, што подстиче машту и проширује смисао;
 • дечја аутономија, самоиницијатива и независност.

Програм „Више од игре“ намењен је деци која су обухваћена редовним предшколским програмима Предшколске установе „11. април“, деци која нису и њиховим родитељима.

Више од игре“ обухвата:

Хор ПУ „11. април“

 • Упознавање и усвајање разних музичких форми и садржаја, упознавање са техником заједничког певања.

„Рециклирај сачувај планету“ – креативна рециклажа

 • упознавање са техникама рециклирања, израда предмета употребне вредности од рециклираних материјала

„Керамика“ – рад са глином

 • усвајање техника за рад са глином, јачање фине моторике и стицање вештина у употреби различитих алата, развијање осећаја за контуру, форму, усвајање нових техника за креативно испољавање.

„Додир свиле“ – осликавањс свиле

 • развијање oceћaja за ликовно кроз композицију, контуру и боју, усвајање нових техника за креативно испољавање кроз осликавање свиле, развој осећаја за текстуру, боју, композицију

„Одшкринимо врата позоришне уметности“ – драмске радионице

 • активности ће се кретати од драмских игара и вежби, преко игара импровизације до драмског стваралаштва, неговање склада звука и покрета и аутентичности дечјег израза у драмском стваралаштву, остваривање потпуне партиципације у драмском искуству.

„Клуб за младе шахисте“

 • упознавање деце са игром шах и савладавање технике играња шаха;
 • подстицање развоја мишљења и стратегију размишљања „за корак испред“;
 • подстицање развоја опажања, представа и логичког мишљења – решавање проблема увидом у ситуацију, подстицање сензорно – перцептивног развоја, концентрације и усмерености пажње, памћења, мишљења, као и способност дсцентрирања;
 • подстицање развоја просторне оријентације и уочавање квантитативних односа и релација;
 • кроз игру шаха стимулисати жељу за откривањем и учењем.

„Традиција за будућност“ – фолклор

 • народна игра – упознавање са инструментима и музиком која прати фолклор, научити основне кораке а касније и сложенију кореографију;
 • народне умотворине – причање и читање прича уз звуке традиционалних мелодија, стварање прича и израда инструмента, инспирисаних традицијом;
 • ликовне и графомоторне активности са традиционалним мотивима;

„Игре за сва времена“ – спортске активности

 • стицање, формирање и усавршавање моторних знања, вештина и навика, развој координације, неговање традиционалних игара;
 • прикупљање и оживљавање игара које су играли родитељи, баке и деке, укључивање родитеља у активности прикупљања и бележења игара као и њихово учешће у самој игри са њиховом и другом децом где је родитељ позитиван модел;
 • формирање збирке игара са радионице карактеристичних за Нови Београд али и за крајеве Београда и Србије одакле су их донели учесници радионице.

Програм се реализује у просторима вртића ПУ „11. април“, а реализатори су васпитачи и стручни сарадници Установе, два пута недељно у:

 • Хор ПУ у вртићима „Бисер“ и „Лептирић“;
 • Креативна рециклажа „Рециклирај сачувај планету“ у вртићима „Срна“ и „Петлић“;
 • Рад са глином „Керамика“ у вртићима „Маја“ и „Бисер“
 • Осликавање свиле „Додир свиле“ у вртићу „Изворчић“;
 • Драмске радионице „Одшкринимо врата позоришне уметности“ у вртићима „Врабац“ и „Чуперак“;
 • „Клуб за младе шахисте“ у вртићима „Звончићи“ и „Срећко“;
 • „Традиција за будућност“ у вртићима „Лане“ и „Ластавица“;
 • „Игре за сва времена“ у вртићима „Сунце“, и „Наша радост“.